Projekat: Posedovanje vatrenog oružja i ljudska bezbednost
28Jul2016

Preporuke Zaštitnika građana za postupanje nadležnih u slučajevima nasilja nad ženama

Saša Janković, Zaštitnik građana, sproveo je postupke kontrole u 14 slučajeva ubistava žena i utvrdio da je u 12 slučajeva došlo do propusta u radu nadležnih službi i organa. Kako je prenela regionalna televizija N1, Janković je rekao da je utvrđeno da pre ubistava ili u toku postupka pojedini službenici nisu obavljali odgovorno svoj posao, ili su greške pravili njihovi rukovodioci, ili država i lokalna samouprava nisu obezbedili propisane i nužne uslove za pravilan i kvalitetan rad i nadzor rada nadležnih službi. Propusti su utvrđeni  i u slučaju petostrukog ubistva u Žitištu, iako je Ministarstvo za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja dan nakon tragedije saopštilo da ih nije bilo.

To ne znači da je bilo ko sem ubice kriv za nečiju smrt, ali da tih propusta nije bilo verovatnoća da se desi smrtni ishod bila bi manja. Dosledno sprovođenje propisa i procedura rada mogu bitno da doprinesu smanjenju i suzbijanju nasilja i spreče ponavljanje nasilja nad ženama, rekao je Janković.

Zaštitnik građana je identifikovao naredne propuste: 

  • nasilje se kvalifikuje kao porodični problemi i bračni sukobi pa se ne ispituje;
  • mere u slučaju prijave nasilja u porodici i partnerskim odnosima se ne preduzimaju ili se to čini na neodgovarajući način i neblagovremeno;
  • policija, centri za socijalni rad i zdravstvene ustanove ne razmenjuju informacije od kojih su neke vitalne za zaštitu žrtve;
  • ne proverava se uvek da li prijavljeni za nasilje ima oružje;
  • žrtva se upućuje da sama vodi postupke.

 

S toga je Zaštitnik građana definisao i uputio preporuke kako bi se ovakvi propusti u radu otklonili u budućnosti. Preporuke se poslate: Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvu zdravlja i Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Preporuke su dostupne ovde.

CENTAR sprovodi projekat koji ispituje percepcije u vezi sa posedovanjem oružja, posebno među mladima i ženama u Srbiji sa ciljem da se smanji nsigurnost ovih ranjih grupa. Projekat je podržan od strane CLAIM! Mreže građana za mir, pomirenje i ljudsku bezbednost na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, a u okviru granta koji je Evropska unija 2012. dodelila ovoj Mreži čija je vodeća organizacija Helsinški odbor Turske.

Izvor: zaštitnik.rs, N1