Projekat: Posedovanje vatrenog oružja i ljudska bezbednost
01Aug2016

Održane fokus grupe u Beogradu i Tutinu


straživački tim CENTRA započeo je ispitivanje percepcija mladih i žena u vezi sa posedovanjem oružja. Tokom jula meseca održane su dve mešovite fokus grupe sa mladima u Beogradu i Tutinu. Fokus grupa u Tutinu organizovana je u saradnju sa Tutinskom incijativom mladih.

Cilj projekta je da doprinese smanjenju ljudske nesigurnosti u svakodnevnom životu za mlade i žene, kao ranjive društvene grupe u Srbiji. Projekat podržava CLAIM! Mreža građana za mir, pomirenje i ljudsku bezbednost na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, a u okviru granta koji je Evropska unija 2012. dodelila ovoj Mreži čija je vodeća organizacija Helsinški odbor Turske.