Projekat: Institucionalni grant Think Tank fonda
22Aug2016

Završen trening za trenere u oblasti rada sa osobama sa invaliditetom

Međunarodni trening za trenere pod nazivom ,,Hajde da pričamo o invaliditetu: Mobilnost omladinskih radnika'' održan je u Igalu, Crna Gora, od 10-20. avgusta 2016. godine. Trening je realizovalo Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) u sklopu Erasmus+ Youth in Action programa. Okupio je učesnice i učesnike iz Albanije, Australije, Crne Gore, Italije, Kosova, Makedonije, Portugala, Rumunije i Srbije. Cilj je bio osnažiti grupu mladih aktivista i omladinskih radnika i preneti im znanja i veštine neophodne za buduće trenere, posebno u radu sa osobama sa invaliditetom. U skladu sa CENTROVIM zalaganjima za podizanje kapaciteta u oblastima delovanja, Jelena Šapić je učestvovala u ovom programu 

U okviru treninga, polaznici su imali prilike da nauče o invaliditetu - predstavljeni su normativni okvir kroz prizmu UN, EU i nacionalnih pravnih dokumenata, različiti pristupi i modeli invaliditeta. Kroz niz aktivnosti, polaznici su mogli da čuju lična iskustva osoba sa invaliditetom i saznaju o preprekama sa kojima se oni susreću u svakodnevnom životu. Takođe, pokrenuta je diskusija na temu nezavisnog života osoba sa invaliditetom kao jedne izuzetno važne teme koja je neretko marginalizovana u javnom diskursu.

Pored toga, polaznici su naučili o načinima organizovanja treninga i radionica. Predstavljeni su načini definisanja ciljeva, metode realizacije treninga, razlike između trenera i fasilitatora. Kao završnu aktivnost, učesnici su osmislili i sproveli svoje radionice na unapred zadate teme. Pored praktičnog dela treninga, pažnja je bila usmerene i ka temama kao što su društvena različitost i inkluzija, ljudska prava i najbolje prakse neformalnog obrazovanja.

Marina Vujačić, izvršna direktorka UMHCG, predstavila je rezultate treninga u jutarnjem programu RTCG.