Projekat: Reforma sektora bezbednosti i ljudska bezbednost: Studija slučaja LGBT zajednice
15Sep2016

Predstavljen model Zakona o rodnom identitetu

U okviru Nedelje ponosa 2016. u četvrtak 15. septembra predstavljen je model Zakona o rodnom identitetu u Medija Centru u organizaciji Gayten-LGBT, Beograd Prajd i Civil Rights Defenders

Na panel diskusiji se govorilo o definisanju daljih koraka koji će voditi usvajanju samog Zakona, naročito imajući u vidu da je regulisanje ovog pitanja predviđeno Nacionalnom Strategijom prevencije i zaštite od diskriminacije 2013-2018 i Akcionim planom. Aktivistkinje i aktivisti pravnog tima organizacije Gayten su prvo izložili informacije o tome kako je tekao proces izrade zakona, šta zakon sadrži i koje će sve promene doneti trans osobama u Srbiji. Predloženim modelom Zakona o rodnom identitetu se traži ostvarivanje prava na penziju osoba koje su promenile pol, obezbeđivanje kontinuiteta u imovinskim pravima, zabrana diskriminacije na radnom mestu kao i obezbeđivanje prava na bračni i porodični život. Potom je bilo reči o primerima dobre prakse i ukazano je na raskorake u postupanju državnih instituticija u Beogradu i ostatku Srbije. Učešće u diskusiji su uzeli i predstavnice i predstavnici nezavisnih državnih organa, vladinih kancelarija i relevantnih ministarstava o tome koja su moguća rešenja kada je ova tema u pitanju, šta je ono što je do sada urađeno a što je u domenu rada pomenutih tela radi pronalaženja i usvajanja najboljih rešenja.