15Sep2016

Centar na Akademiji posvećenoj izradi NAP za primenu UN Rezoluciju 1325 u Beču

Svetlana Đurđević-Lukić učestvovala je na dvodnevnom sastanku posvećenom pripremi Nacionalnih akcionih planova (NAP) kojima se uređuje primena UN Rezolucije 1325 - Žene, mir i bezbednost. Sastanak (eng. NAP Academy) je okupio 52 stručnjaka za ova pitanja iz zemalja članica OEBS. Departman za rodna pitanja pri Sekreterijatu OEBS i Institut za inkluzivnu bezbednost organizovali su sastanak koji je poslužio kao svojevrsni forum za razmenu iskustava i primera dobre prakse. 

Akcioni planovi za implementaciju UN Rezolucije 1325 su značajni instrumenti za ojačavanje aktivne ženske uloge u prevenciji konflikata, izgradnji mira i bezbednosnim procesima kako bi se postigao održiv mir. Trenutno, 28 članica OEBS je usvojilo NAP.

Institut za inkluzivnu bezbednost je inicirao temeljno i komparativno bavljenje nacionalnim akcionim planovima za primenu Rezolucije 1325 kako bi pomogao vladama i predstavnicima civilnog drustva u formulisanju i sprovođenju nacionalnih akcionih planova.

Svetlana Đurđević-Lukić je članica Vladine radne grupe za pripremu NAP za primenu UN Rezolucije 1325 - Žene, mir i bezbednost u Srbiji za period 2016-2020. Svetlana je bila jedna od tri inicijatorke za uspostavljanje ogranka Žene u međunarodnoj bezbednosti u Srbiji (eng. Women in International Security).

Više detalja o sastanku je dostupno na engleskom na sajtu OEBS, dok komparativna analiza NAP se može pronaći na portalu Institua za inkluzivnu bezbednost.