28Sep2016

Tim Londonske škole za ekonomiju o Svetlani Đurđević Lukić

Tim Londonske škole za ekonomiju saopštio je da je duboko je potresen preranom smrću svoje koleginice, članice Istraživačke mreže Jugoistočne Evrope Svetlane Đurđević - Lukić.

Podsećajući da je Svetlana bila istaknuta aktivistkinja civilnog društva u Srbiji, analitičarka i naučnica, tim Londonske škole za ekonomiju istakao je njene impresivne publikacije, kao i njen rad u novinarstvu, u kome je svojim liberlanim glasom u Srbiji stala protiv režima Slobodana Miloševića. Takođe, Londonska škola za ekonomiju smatra značajnim njen angažman u oblasti javnih politika i ističe da je “čvrsto verovala u saradnju i razmenu mišljenja kao način na uticanje i oblikovanje javnih politika”, u kontekstu Svetlaninog angažmana u mnogim radnim grupama.

Kolege Svetlane Đurđević - Lukić iz Londonske škole za ekonomiju ocenile si da je njen rad u oblasti javnih politika  bio utemeljen na najnovijim akademskim debatama u oblastima ljudske bezbednosti i izgradnji mira. Takođe su naveli da je Svetlana imala poseban talenat da pretvori akademske, odnosno naučne ideje u javne politike i zagovaranje.

“Ona je uvek bila informisana o najnovijim naučnim saznanjima u njenoj oblasti. Imala je neverovatnu intelektualnu znatiželju, a svoju kritiku zasnivala je na neumornom terenskom radu, uz želju da upozna i kontekst i ljude”, naveo je tim Londonske škole za ekonomiju.

Istakli su da je u čitavoj karijeri Svetlana Đurđević - Lukić gradila saradnicke veze preko granica, sa kolegama u globalnoj akademskoj zajednici, ali i sa kolegama u drugim zemljama na Balkanu. U svom osvrtu na Svetlanin život i rad, on su istakli i njen originalan i veliki doprinos na projektima na kojima je sarađivala sa njimam, uključujući i njen rad o Istočnom Timoru, na kome je zasnovala svoj doktorat, koji je takođe značajan doprinos nauci.

Tim Londonske škole za ekonomiju je naveo i da njena smrt znači odlazak oštrog mislioca o ljudskoj strani bezbednosti, neumorne aktivistkinje i zagovarača ljudskih prava i odane prijateljice. Duboko saučešće izrazili su suprugu i deci Svetlane Đurđević Lukić.

Saopštenje povodom iznenadne smrti Svetlane Đurđević Lukić, pratile sui  ličnim poruke istraživača o Svetlani.

“Želela bih da izrazim iskreno osećanje gubitka povodom Svetlanine smrti. Ostaće mi u sećanju kao istraživačica puna entizijazma i interesantnih pogleda, koja je uvek bila spremna da se suoci sa novim izazovom, kao promišljena koleginica, i blaga i živahna osoba, koja je postala divan prijatelj”, navela je
dr Vesna Bojičić-Dželilović, Departman za medjunarodni razvoj, Londonska skola za ekonomiju

“Svetlanu sam upoznao kao mladi istrazivač u Istočnom Timoru. Odmah nam je postalo jasno da smo oboje bili zabrinuti kako će proteći nas boravak na ostrvu. Kako smo polako uspevali da se da se snalazimo, u prvim nedeljama naše misli su pohrlile prema našim najbližim osobama. Puno vremena smo proveli u diskusijama o tome kako je teško pomiriti radost istraživanja novih mesta i kultura,dok smo nama drage osobe ostavljali kod kuće. Znam da će Svetlana nedostajati svima kod kuće, ali  i svima koji su je upoznali profesionalno”,naveo je Tom Kirk, doktorant, Departman za medjunarodni razvoj, Londonska skola za ekonomiju (Tom je bio u isto vreme u Timor Leste-u kao i Svetlana kada su radili zajedno na projektu o Teoriji promene u okviru Programa o pravdi, bezbednosti i miru u saradnji sa Azijskom fondacijom)

 “Svetlana mi je bila iskreni prijatelj u Timoru i njeno drugarstvo i savet uz kafu i affogato su bili dragoceni. Nesumnjivo je ovo veliki gubitak za istraživanje u oblasti u javnih politika. Moje iskreno saučesće čitavoj njenoj porodici i prijateljima”, naveo je Nick Rowland sa Univerziteta u York-u (Nick je bio u isto vreme u Timor Leste-u kao i Svetlana kada su radili zajedno na projektu o Teoriji promene u okviru Programa o pravdi, bezbednosti I miru u saradnji sa Azijskom fondacijom)

“Svetlanina potpuna predanost istraživanju, poboljšanju javnih politika, prijateljima i porodici se ne mogu ni sa čim uporediti. Uvek je bila zainteresovana za nove ideje, bilo da su u oblasti akademskih istraživanja ili u oblasti javnih politika. Iako je njena stručnost bila impresivna, uvek je prilazila saradnji skromno, sa velikom otvorenošću prema stavovima drugih. Njena kritika  bila je intelektualno oštra, ali uvek izrečena na najljubazniji mogući način. Taj stav je pretvarao kolege u prijatelje, kojima će bolno nedostajati”, navela je dr Denisa Kostovicova, sa Departman a za medjunarodni razvoj, Londonske skole za ekonomiju.

Na formalni in memoriam, dr  Denisa Kostovicova  je dodala:”Draga Svetlana, izvini što ne mogu da dođem da se oprostim sa tobom. Morala sam da ostanem jer imamo prvi čas na masters programu, sa gomilom studenata tek pristiglih iz celog sveta koji su željni znanja, kao što si ti uvek bila. Znam da bi ti razumela, ali nije mi lakše, počivaj u miru”.

 “Duboko me je rastuzio ovaj strašan gubitak. Svetlana je zaista predstavljala duh saradnje koji je bio odlika našeg zajedničkog rada sa Azijskom fondacijom. Bila je puna energije i entuzijazma kao učesnik radionca i kao istraživačica na terenu u Timor-Lesteu. Rad koji je napisala i koji je deo našeg projekta  pun je interesantnih uvida. Njena komparativna analiza postkonfliktnih konteksta predstavlja veliki i originalan doprinos nauci. Moje misli su sa njenom porodicom, prijateljima i kolegama”, naveo je dr Henry Radice, Departman za medjunarodni razvoj, Londonska skola za ekonomiju (Henry je menadzer za istrazivanje u okviru Programa o pravdi, bezbednosti i miru i bio je coordinator saradnje izmedju ovog programa i Azijske fondacije)

“Svetlana je uvek bila tu uz mene na mojim putovanjima u Beograd i po zapadnom Balkanu. Uvek je bila prisutna, bila je predana i puna saosećanja, a istraživanju u ljudskoj bezbednosti i posedovanju oružja je prilazila savesno. Ostavila je trajni trag za sobom, toliko toga je još mogla da pruži i doprinese. Nedostajaće ne samo porodici već i mnogim kolegama”, navela je dr Mary Martin, Departman za medjunarodne odnose, Londonska škola za ekonomiju.