14Oct2016

Predavanje Branka Milanovića o nejednakosti

U okviru serije Kapušćinski predavanja, Branko Milanović je sinoć u Beogradu govorio o distribuciji dohotka na globalnom nivou i stvaranju globalne ,,srednje klase". Predavanje je podržano od strane Evropske komsije, Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Centar za socijalnu politiku (CSP) i Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA).

Prema Milanoviću, usled globalizacije nejednakost je postala globalni problem i ne može se posmatrati izolovano, kao problem jedne države. Otuda, neophodno je pažnju usmeriti ka obezbeđivanju jednakih šansi na globalnom nivou i napraviti otklon od metodološkog nacionalizma. Milanović je takođe naglasio da se porast u migracijama, kao posledica globalizacije, odrazio na nejednakost i distribuciju sredstava, te je njihova redistribucija viđena kao način rešavanja problema nejednakosti u 21. veku. 

Branko Milanović je predstavio niz grafičkih prikaza svojih istraživanja, uključujući i tzv. slonovu krivu. Na slonovoj krivi srednja klasa u razvijenim zemljama, koje nisu ostvarile ekonomski rad u protekle dve decenije, nalazi se na dnu ,,slonove surle" čime se ukazuje da srednja klasa ne raste podjednako kao srednje klase u zemljama u razvoju u poslednjih 20 godina.