Projekat: Posedovanje vatrenog oružja i ljudska bezbednost
25Oct2016

Održane fokus grupe u Kruševcu i Kragujevcu

Fokus grupe za ženama u Kruševcu i Kragujevcu su održane tokom septembra i oktobra u saradnji sa Romani Ciknom, Kancelarijom za mlade i Oazom sigurnosti. Istraživački tim CENTRA je razgovarao o uticaju oružja na percepciju lične bezbednosti. 

Cilj projekta je da doprinese smanjenju ljudske nesigurnosti u svakodnevnom životu za mlade i žene, kao ranjive društvene grupe u Srbiji. Projekat podržava CLAIM! Mreža građana za mir, pomirenje i ljudsku bezbednost na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, a u okviru granta koji je Evropska unija 2012. dodelila ovoj Mreži čija je vodeća organizacija Helsinški odbor Turske.