Projekat: Zloupotreba oružja i rodno zasnovano nasilje
13Nov2016

Da li će nove odredbe zakona dovesti do smanjenja dostignutih prava na zaštitu žrtava nasilja u porodici?

Na narednoj sednici parlamenta biće razmatran Zakon o borbi protiv nasilja nad ženama, kao i izmene Krivičnog zakona kojim se uvode nova krivična dela nasilja u porodici, kao i oštrije kazne, njavila je Maja Gojković, Predsednica Skupštine Srbije.Time će, istakla je Gojković, Srbija za dve nedelje, po usvajanju zakona, dobiti sveobuhvatana sistem u borbi protiv nasilja u porodici, dodajući da je to konkretan način borbe parlamenta protiv nasilja nad ženama i za ravnopravnost žena.

Autonomni ženski centar je izrazio zabrinutost predloženim Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici i Izmenama i dopunama Krivičnog zakonika zbog odredbi koje bi mogle da dovedu do smanjenja dostignutog prava na zaštitu žrtava nasilja u porodici. 

AŽC se obratio poslanicima/ama Skupštine Srbije sa molbom da kao predstavnici/ce svih građana Srbije, prilikom donošenja ovih zakona zastupaju prava trećine građanki Srbije koje su preživele ili preživljavaju neki oblik nasilja od strane partnera ili bivšeg partnera ili članova svoje porodice. AŽC je apelovao na poslanike/ce da ne dopuste da dođe do smanjenja prava žena žrtava nasilja i njihovih prava na zaštitu”, navodi se u apelu.