22Nov2016

Član Centra na međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji "Studenti u susret nauci - StES 2016"

Filip Stojanović, član CENTRA učestvovaće od 22-25. novembra u Banjoj Luci na međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji "Studenti u susret nauci - StES 2016". Filip će na Konferenciji predstaviti naučni rad na temu "Instrumenti i modeli za merenje integriteta policije". Ovo je deveta konferencija po redu koju tradicionalno organizuju Studentski parlament Univerziteta u Banjoj Luci i Univerzitet u Banjoj Luci, a pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske i Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske.