24Nov2016

EK opet posvetila malo prostora stanju radnih prava u Srbiji

Povodom godišnjeg Izveštaja Evropske komisije, u četvrtak 24. novembra 2016.  u prostorijama Evropskog pokreta u Srbiji održana je sednica Radne grupe NKEU za poglavlja 2 i 19. U zaključcima Izveštaja se navodi da je u oblasti zapošljavanja i socijalne politike postignut izvestan napredak, a ista ocena je izvedena kada je u pitanju slobodno kretanje radnika. Radna grupa je u periodu konsultacija Delegacije Evropske unije u Srbiji u vezi sa izradom ovog izveštaja dala svoj doprinos, koji se u naznakama prepoznaje u nalazima Evropske komisije. 
 
Poseban osvrt na teme koje se tiču socijalne politike i smanjenja siromaštva dao je Žarko Šunderić, direktor Centra za socijalnu politiku. 
 
Prof. dr Mario Reljanović prezentovao je preliminarne zaključke analize efekata izmena i dopuna Zakona o radu koja prema svojoj strukturi prati logiku efekata najavljenih 2014. – harmonizacija radnog prava sa međunarodnim pravom, uključujući i pravo Evropske unije, koliko je Zakon o radu uticao na smanjenje nezaposlenosti, odnosno na povećanje zaposlenosti u Srbiji, pitanje povećanja individualnih prava zaposlenih i uživanja kolektivnih prava, itd. 
 
Sastanku je u ime Centra za istraživanje javnih politika prisustvovala Tanja Jakobi.
 
Foto: TV N1