Projekat: Nacionalni HDR 2016: Kako odgovoriti na rizike od katastrofa u Srbiji?
06Dec2016

Predstavljen Nacionalni izveštaja o humanom razvoju za Srbiju UNDP

Građani opština koje su poplavljene u 2014, i 2015. godini podneli su najveći teret borbe sa vodenom stihijom, a da pritom njihove lokalne zajednice nisu imale ni odgovarajuća sredstva ni znanja kako da odgovore na ovakve izazove. Istraživanje koje je za potrebe Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP),sproveo tim istraživačica Centra za istraživanje javnih politika (CENTAR), daje odgovor na pitanje kako opštine u Srbiji mogu da postanu otpornije na prirodne i druge katastrofe i preuzmu primarnu ulogu u radu na smanjenju rizika od katastrofa. Rezultati istraživanja i preporuke izložene su u najnovijem Nacionalnom izveštaju o humanom razvoju (NHDR) u Srbiji, Socijalni kapital: nevidljivo lice otpornosti, koji će biti predstavljen 9. decembra u Kraljevu.

Tokom 2015. i 2016. godine, tim CENTRA, na čelu sa Brankom Anđelković i  Majom Kovač, uradio je studiju, odnosno izveštaj na temu otpornost opština u Srbiji na rizike od prirodnih i drugih katastrofa. U izveštaju je ocenjeno da su potrebna značajna unapređenja u radu opština, lokalnih organizacija i angažovanju građana u slučajevima prirodnih i drugih katastrofa.

Pored autorki, prilikom predstavljanja izveštaja u Kraljevu, govoriće su gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić, Stelina Nedera, zamenica stalne predstavnice UNDP Srbija, Srđan Bogosavljević, autor Indeksa kapitala otpornosti opšina u Srbiji i Zdravko Maksimović, Načelnik sektora za civilnu zaštitu Kraljeva.

Glavni cilj ovog istraživanja je da se sagleda sadašnja situacija u oblasti smanjenja i upravljanja rizicima od prirodnih katastrofa i iznesu preporuke za unapređenje lokalnih kapaciteta za smanjenje rizika sa naročitim naglaskom na i ulogu socijalnog kapitala kao resursa sistema i lokalne zajednice u smanjenju i reagovanju na rizike od prirodnih katastrofa u ko u Srbiji”, kaže Branka Anđelković programska direktorka CENTRA i ekspertkinja za javnu upravu i socijalnu inkluziju. 

Posledice katastrofa mogu se značajno umanjiti ako su ljudi dobro i na vreme informisani i upoznati sa načinom prevencije katastrofa. Što su građani svesniji mogućih opasnosti i rizika i ukoliko znaju kako i gde da dobiju informacije, kako da se organizuju u kritičnim momentima, njihovi i životi njihovih porodica biće bezbedniji“, navodi je istraživačica Maja Kovač.

Nalazi i preporuke izloženi u Nacionalnom izveštaju o humanom razvoju (NHDR) imaju posebnu važnost za Srbiju jer je poslednjih godina povećan broj prirodnih katastrofa u svetu i u našem okruženju. One za posledicu imaju značajne socijalne, ekonomske, ljudske i prirodne gubitke. Otuda se u Srbiji kao i u zemljama Zapadnog Balkana, koje su pretrpele teške posledice poplava i klizišta tokom 2014. i 2015, koncept otpornosti našao u žiži javnosti, posebno kada je reč o smanjenju rizika od prirodnih katastrofa.

Foto: Bumradio