09Dec2016

Predstavlјen Priručnik za medije “Borba za ravnopravnost”

Povodom 10. decembra Međunarodnog dana lјudskih prava, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković sa svojim timom, predstavila je Priručnik za medije “Borba za ravnopravnost”, a izradu publikacije podržala je Misija OEBS-a u Srbiji. Autorke priručnika su poverenica Brankica Janković, prof. dr Ivana Krstić, Antigona Andonov i Tatjana Jakobi, članica Centra za istraživanje javnih politika.
 
Poverenica je rekla da cilј Priručnika za medije nije da bude udžbenik, nego alat i pomoć svim novinarkama i novinarima koji izveštavaju o temama u oblasti lјudskih prava, zaštite od diskriminacije i promociji tolerancije.
 
Ona je naglasila da mediji imaju izuzetno značajnu ulogu u kreiranju javnog mnjenja, da novinari uglavnom izveštavaju na adekvatan način iako je situacija daleko od idealne jer ove teme još uvek nisu dovolјno zastuplјene u našim medijima, te je izrazila nadu da će priručnik doprineti bolјem izveštavanju i smanjenju diskriminacije u medijima.
 
Verujemo da niko ne želi da sprovodi diskriminaciju, da nekoga uvredi ili povredi. Mislim da novinari ponekad prosto ne znaju koje reči da koriste kada govore o nekoj grupi. Mi bez medija ne bismo mogli da obavlјamo svoj posao, jer kada se ne postupa po preporuci poverenice, mi o tome obaveštavamo javnost u skladu sa Zakonom, rekla je poverenica Janković.
 
Šef Misije OEBS u Srbiji Andrea Oricio istakao je da mediji imaju klјučnu ulogu u podizanju svesti o diskriminaciji i da su upravo oni ti koji treba da imaju vodeću ulogu u jačanju društva u kome nema mesta diskriminaciji.
 
Oricio je dodao da je priručnik još jedan primer saradnje Misije OEBS-a i poverenice u promociji poštovanja lјudskih prava, tolerancije, ravnopravnosti raznolikosti.
 
Profesor Fakulteta političkih nauka Veselin Klјajić rekao je da se vrednost demokratskog društva ogleda u negovanju lјudskih prava i da priručnik predstavlјa kariku koja je nedostajala u zakonskom sistemu koji se odnosi na medije.
 
Svedoci smo da se i mediji veoma često nalaze u ulozi diskriminatora i da često mogu stvarati ponižavajući ili uvredlјiv sadržaj, rekao je Klјajić i naglasio da će priručnik uvesti kao obaveznu literaturu svojim studentima na trećoj i četvrtoj godini fakulteta i na master studijama.
 
Istraživačica i jedna od autorki publikacije, članica Centra za istraživanje javnih politika, Tatjana Jakobi upozorila je da veliki broj medija krši Kodeks novinara ne samo u onim delovima koji se odnose na širenje stereotipa, već i na širenje mržnje, ali da svi moraju znati da se tanka linija između slobode govora i govora mržnje ne sme prelaziti.
 
Ona je dodala da informisanost novinara i novinarki o izveštavanju o ovako osetlјivim temama ne sme biti obaveza samo onih koji rade rubrike koje se bave politikom ili društvom, nego svih, jer diskriminatornog izveštavanja ima i u drugim oblastima, kao što su ekonomija, sport…
 
Profesorka Pravnog fakulteta u Beogradu Ivana Krstić predstavila je više instrumenata kojima se proklamuje načelo jednakosti i zabranjuje diskriminacija na međunarodnom planu. Ona je objasnila da su ti instrumenti doneti pod okrilјem Ujedinjenih nacija, Saveta Evrope ili Evropske unije, te se razlikuju evropski i univerzalni instrumenti.
 
Cilј Priručnika „Borba za ravnopravnost“ jeste da se medijima učini pristupačnim domaći i međunarodni antidiskriminacioni okvir, da bude vodič svim novinarima i novinarkama koje se bave temama ravnopravnosti i nediskriminacije, uz informacije o načinima postupanja i primere iz prakse Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, ali i Evropskog suda za lјudska prava. Publikacija sadrži ‘Rečnik tolerancije’, odnosno listu antidiskriminatornih, rodno senzitivnih i manje poznatih termina sa objašnjenjima.
 
U nedeljniku "Vreme" objavljen je kritički pregled Priručnika.
 
Izvor: Sajt Poverenika