Projekat: Lokalna bezbednost i uloga narodnih poslanika/ca
10Jan2017

Istraživanje o lokalnoj bezbednosti mladih Roma i Romkinja u Kruševcu

Kruševačko udruženje „Romani cikna“ sprovelo je tokom oktobra 2016. godine istraživanje o bezbednosti mladih Roma i Romkinja starosti između 18 i 30 godina u tri romska naselja na teritoriji grada Kruševca. Istraživanje je sprovede uz podršku ODIHR/CPRSI iz Varšave.

Rezultati istraživanja pokazali su da oko 75 procenata ispitanika/ca smatra da su bili diskriminisani po osnovu nacionalne pripadnosti, oko 40 procenata mladih Roma istaklo je da su diskriminaciju prepoznali prilikom traženja posla, dok je isto toliko Romkinja diskriminisano prilikom ostvarivanja prava u institucijama.

Više od polovine ispitanika/ca izjasnilo se da se van naselja u kojima žive ne osećaju bezbedno. Kao osnovni razlozi navode se već doživljeni napadi, strah od nepoznatih ljudi, verbalni oblici nasilja i sl. Postoje i oni koji se ne osećaju bezbedno u naseljima u kojima žive zbog prisutnog nasilja među Romima i lošeg okruženja.

Oko 20 procenata Romkinja istaklo je da najveći strah osećaju od fizičkog napada i pretnji, odnosno 10 procenata od silovanja.

Da su Romi i Romkinje bezbedniji u naseljima u kojima žive istaklo je više od polovine ispitanika/ca. Oni koji žive u romskim naseljima uglavnom se poznaju i usko su povezani rodbinski i prijateljskim odnosima, dok su Romi koji su van romskih naselja diskriminisani od strane većinske populacije i izloženi većem stepenu rizika od nasilja, istakli su ispitanici/ce.

Policija predstavlja instituciju u koju mladi Romi i Romkinje imaju najviše poverenja, smatra čak 60 procenata, za razliku od Centra za socijalni rad ili pravosudnih organa. Postoje i oni koji imaju drugačiji stav jer smatraju da policija nema dovoljno razumevanja ni interesovanja, kao i da su policijski službenici/ce korumpirani, drski i bahati kada su Romi i Romkinje u pitanju.

Normalan život, jednakost, suživot bez straha i maltretiranja, za mlade Rome i Romkinje predstavljaju osnov bezbednosti. Ljudi koji teraju mlade devojčice da se bave prostitucijom, pijani ljudi sa oružjem, brza vožnja kroz naselja, loša rasveta, kriminal kod Roma, predstavljaju ozbiljne pretnje po njihovu bezbednost.

Kada je u pitanju posedovanje oružja, većina ispitanika/ca je negativno odgovorila. Upoređujući stavove mladih iz romske zajednice sa stavovima većinske populacije svih dobi, iz istraživanja rađenog 2016. godine u Srbiji, na temu za i protiv oružja, postoji značajno odstupanje, gde se većina učesnika iz takozvane većinske populacije slaže da je poželjno imati uz sebe neko sredstvo samoodbrane – navode iz udruženja „Romani cikna“.

Neophodnost intenziviranja međusektorske saradnje i efikasnija zaštita od nasilja na Romima i Romkinjama i među Romima, ističu se kao dodatni nalazi ovog istraživanja.

U „Romani cikni“ navode i da je ideja da se započne rad na jačanju ličnih sposobnosti mladih Roma i Romkinja, a u cilju razumevanja koncepta ljudske bezbednosti. U skladu sa tim, tokom realizacije projekta, deset mladih Roma i Romkinja je, u cilju stvaranja bezbednijeg okruženja, prošlo je obuku i osposobljeno za rad u zajednici.

 

IZVOR: Kruševac Grad