Projekat: Zloupotreba oružja i rodno zasnovano nasilje
06Feb2017

Fokus grupa održana u Novom Bečeju

Istraživački tim CENTRA je sproveo fokus grupu o (zlo)upotrebi oružja i uticaja na rodno zasnovano nasilje (eng. gender-based violence - GBV). Ova fokus grupa je okupila žene iz različitih multietničkih zajednica u Novom Bečeju. Fokus grupa je organizovana u saradnji sa Udruženjem Roma Novi Bečej. Pored fokus grupe održan je i intervju sa predstavnicima lokalnih institucija.

Podaci koji će biti prikupljeni kroz fokus grupe u pet gradova u Srbiji i kroz intervjue sa predstavnicima institucija biće iskorišćeni za pripremu studije i internet platforme. Studija i platforma imaju za cilj da doprinesu podizanju svesti među organizacijam civilnog društva koje se bave pitanjem GBV, medijima i građankama i građanima.

Istraživanje se oslanja na Centrov prethodni rad u domenu ljudske bezbednosti i ljudskih prava osetljivih grupa. Ovaj projekat je idejno osmislila nedavno preminula Centrova direktorka Svetlana Đurđević-Lukić, jedna od nekoliko ekspertkinja iz regiona za pitanja  lakog i streljačkog naoružanja i municije. Svetlana se u svom dugogodišnjem radu predano bavila temama bezbednosti i doprinela da se brojne teme iz njenog kruga interesovanja nađu na agendama javnih institucija (njene radove možete pogledati ovde). Projekat je podržan u okviru programa MATRA ambasade kraljevine Holandije.