13Oct2016

Centrove publikacije na Beogradskom bezbednosnom forumu

Pored mnogobrojnih tema i debata koje su organizovane, šesti Beogradski bezbednosnog forum obiluje nizom propratnih aktivnosti koji doprinose njegovoj važnosti. Jedna od takvih aktivnosti jeste izlaganje relevatnih izdanja koja se bave temama bezbednosnih iz različitih uglova. Na OEBS štandu, ove godine našla se i publikacija Centra za istraživanje javnih politika ,,Romi i Romkinje i reforma sektora bezbednosti u Republici Srbiji". 

Ključni cilj projekta je bio povećanje zastupljenosti pripadnica i pripadnika romske populacije u policiji, kako bi se ojačalo poverenje ove populacije u rad MUP, bezbednost ove populacije, i povećao stepen zaposlenosti mladih Romkinja i Roma. CENTAR je ovaj projekat sproveo kao partner Policijske Asocijacije „Evropski policajci romske nacionalnosti” uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije, u sklopu svog programa za unapređenje položaja i statusa romske populacije u Srbiji.

Jedan od najvažnijih nalaza istraživanja CENTRA jeste da romsko stanovništvo različito percipira bezbednosne pretnje u zavisnosti od lokalnog okruženja i stepena društvene integrisanosti. Tako na primer, ima sredina u kojima je romska manjina izložena rasističkim napadama i direktnim pretnjama po fizički integritet, kao što je Zemun polje, i mesta u kojima je suživot romske populacije sa većinskim stanovništvom i drugim nacionalnim i etničkim grupama, višedecenijska tradicija koja nije podložna naglim promenama. Takvi su primeri Vranje, Subotica i Bujanovac, uprkos tome što i u ovim sredinama Romkinje i Romi opažaju da su izloženi diskriminaciji, ali ne tako izraženoj kao u Zemun polju. 

S obzirom na značaj lokalnog konteksta i potrebu informisanja i koordinacije više aktera na opštinskom i gradskom nivou, preporučeno je i da se okvir nadležnosti i rada lokalnih saveta za bezbednost tamo gde su formirani precizira, odnosno da se ovakvi saveti formiraju u onim lokalnim samoupravama u kojima takva tela ne postoje, kao i da se u njihov rad uključe romske nevladine organizacije, koordinatori za romska pitanja, i romske nevladine organizacije koje se bave zaštitom Romkinja i promocijom njihovih prava i potreba.