09Dec2016

CENTAR na regionalnog konferenciji ,,Žene na tržištu rada" u Zagrebu

Jelena Šapić, članica CENTRA, učestvovala je 7. decembra 2016. godine na regionalnoj konferenciji ,,Žene na tržištu rada" koju je organizovala hrvatska Udruga B.a.B.e. Na konferenciji su učestvovale predstavnice ženskih organizacija iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Srbije, kao i predstavnice hrvatskih institucija (ministarka demografije, obitelji, mladih i socijalne politike, predstavnica Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova).

Ovom prilikom, Jelena je predstavila istraživanje o sreći iz 2014. koje je sprovedeno uz podršku UNICEF Srbija i Hemofarm Fondacije. CENTAR je nastojao da porodicu vrati u javne debate tako što će identifikovati obrasce dobrih praksi i procese koji doprinose kvalitetnim odnosima unutar i van porodice. Istraživanje je obuhvatilo 600 domaćinstva u 28 opština u Srbiji uz korišćenje telefonskog intervjua kao metoda. Na ovaj način mereni su sreća; odnosi unutar porodice, porodične navike i roditeljstvo; podrška proširene porodice i prijatelja, odnosno socijalna povezanost; struktura porodice i opšte demografske karakteristike;  materijalni status/primanja; i zdravlje. Rezultati su pokazali da javne politike treba da budu više orijentisane ka pospešivanju međuljudskih odnosa a ne isključivo ka ekonomskom razvoju. Takođe, dobijeni nalazi su bili osnova za oblikovanje preporuka iz oblasti javnih politika koje treba da doprinesu boljoj informisanosti roditelja i pružanju podrške u gajenju i vaspitavanju dece, uspostavljanju savetodavnih i porodičnih centara za pomoć u roditeljstvu, te omogućavanju efikasnijeg odgovora države kad je u pitanju maloletničko nasilje i nasilje u porodici. 

Konferencija je održana kao završna aktivnost u sklopu projekta ,,Žene na tržištu rada – procjena utjecaja roda" kojeg je sprovela udruga B.a.B.e. u partnerstvu s Fakultetom političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, udrugom VIMIO iz Vukovara, udrugom Legalina iz Gračaca i Gradom Zagrebom. Rezultati projekta uključuju provođenje procene uticaja roda na politike i zakone koji utiču na pristup žena tržištu rada; kreiranja smernica i indikatora za dugoročnu procenu uticaja roda; podizanje kapaciteta OCD-a i državnih/javnih tela na lokalnom i nacionalnom nivou za kreiranje rodno osveštenih politika; uspostavljanje standarda, načela i deliberativnih mehanizama za unapređenje politika i mera koje utiču na položaj žena na tržištu rada i prenos znanja i primera dobrih praksi svim relevantnim i zainteresovanim akterima.