Projekat: Zloupotreba oružja i rodno zasnovano nasilje
10Feb2017

Održana fokus grupa u Kruševcu

Centrov tim je u petak, 10.02.2017, održao fokus grupe sa Romkinjama u Kruševcu u saradnji sa Romani Cikna. Fokus grupe su organizovane u okviru projekta ,,Analiza zloupotrebe oružja i uticaja na rodno zasnovano nasilje kroz građansku akciju i javno zagovaranje politika". Podaci koji će biti prikupljeni kroz fokus grupe u pet gradova u Srbiji i kroz intervjue sa predstavnicima institucija biće iskorišćeni za pripremu studije i internet platforme. Studija i platforma imaju za cilj da doprinesu podizanju svesti među organizacijam civilnog društva koje se bave pitanjem GBV, medijima i građankama i građanima. Projekat je podržan u okviru programa MATRA ambasade kraljevine Holandije. 

Romani Cikna je kruševačka organizacija sa kojom je CENTAR uspešno sarađivao na prethodnim projektima. Dodatno, Romani Cikna je sprovela istraživanje o bezbednosti mladih Roma i Romkinja starosti između 18 i 30 godina u tri romska naselja na teritoriji grada Kruševca tokom oktobra 2016. godine. Istraživanje je sprovede uz podršku ODIHR/CPRSI iz Varšave i više informacija je o rezultati je dostupno ovde