Projekat: Zloupotreba oružja i rodno zasnovano nasilje
13Feb2017

Fokus grupa o percepcijama mladih o oružju i njegovom uticaju na rodno zasnovano nasilje

Istraživački tim CENTRA je u saradnji sa UrbanIn-om iz Novog Pazara organizovao fokus grupu sa mladima u subotu, 11.02.2017. godine. Tim je razgovarao o percepcijama mladih o posedovanju oružja i njegovom uticaju na rodno-zasnovano nasilje. 

Tokom celog projekta Centar će blisko sarađivati sa predstavnicima lokalnih organizacija civilnog društva u, javnih institucija i medija u Srbiji, sa ciljem da obezbedi senzibilizaciju i podizanje kapaciteta lokalnih aktera da prate rodno-zasnovano nasilje iz ugla ljudske bezbednosti. Projekat je podržan u okviru programa MATRA ambasade kraljevine Holandije.