Projekat: Zloupotreba oružja i rodno zasnovano nasilje
13Feb2017

Žene sa sela o oružju i njegovom uticaju na rodno-zasnovano nasilje

Istraživački tim CENTRA sproveo je fokus grupe sa starijim ženama sa sela sa područja opštine Tutin. Fokus grupe su organizovane u saradnji sa udruženjem Impuls Tutin, a u okviru projekta ,,Analiza zloupotrebe oružja i uticaja na rodno zasnovano nasilje kroz građansku akciju i javno zagovaranje politika" koji se realizuje kroz MATRA program ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu. 

Tokom celog projekta Centar će blisko sarađivati sa predstavnicima lokalnih organizacija civilnog društva u, javnih institucija i medija u Srbiji, sa ciljem da obezbedi senzibilizaciju i podizanje kapaciteta lokalnih aktera da prate rodno-zasnovano nasilje (GBV) iz ugla ljudske bezbednosti. Sveobuhvatni cilj projekta jeste uključivanje ove teme u relevantne strategije i javne debate i formulisanje konkretnih preporuka javnih politika u vezi sa rodno-zasnovanim nasiljem i zloupotrebom oružja u kontekstu evropskih integracija, kroz Poglavlje 24, novog Zakona o sprečavanju nasilju u porodici, Zakona o oružju i municiji i drugih, kao i NAP za primenu SB UN Rezolucije 1325 – Žene, mir i bezbednost u Srbiji).