08Feb2017

Infromacijom protiv digitalnog nasilja

Centar za unapređenje kulture života i rada ŽiR je, u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije (MTT), predstavilo početak kampanje „Informacijom protiv digitalnog nasilja.“ Cilj kampanje je da se unaprede veštine dece, mladih, roditelja, staratelja i ostalih da prepoznaju različite oblike digitalnog nasilja, naročito seksualnog nasilja koje se vrši putem interneta, a da istovremeno “pametno i bezbedno” koriste internet.

Kampanja će trajati 3 meseca i započela je ovom uvodnom konferencijom za medije. Ona obuhvata kampanju u elektronskim medijima i organizaciju i sprovođenje interaktivnih tribina za decu i roditelje (i sve zainteresovane) u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu. Formirana videoteka od 27 video klipova biće sukcesivno distribuirana putem javnih elektronskih komunikacionih mreža i kanala (fejsbuk, jutjub, tviter, na web sajtu ŽiR-a i ostalih saradnika). 

“Želimo da se roditelji, staratelji, škole, deca i mladi i ostali građani i građanke Srbije aktivno i informisano uključe u prevenciju i zaštitu od digitalnog nasilja, a da paralelno maksimalno koriste prednosti interneta uz minimiziranje rizika i potencijalne štete”, izjavila je Farida Bassioni-Stamenić, predsednica upravnog odbora Centra za unapređenje kulture života i rada ŽiR.

CENTAR je prošle godine predstavio policy brief ,,Bezbednost dece na Internetu: Izloženost bez koordinisane zaštite" članice Jelene Šapić. Analiza uporedne prakse pokazala je da su kampanje koristan mehanizam kako bi se nasilje u digitalnom prostoru suzbilo. Od izuzetne je važnosti da se kampanja ne bi bavi samo načinima prevencije, već i objašnjenjima o neophodnosti primene mera zaštite i o konkretnim merama u slučaju izloženosti nekom od rizika u sajber prostoru.