Projekat: Lokalna bezbednost i uloga narodnih poslanika/ca
20Feb2017

Održana fokus grupa u Kraljevu

Istraživački tim CENTRA koji čine Filip Stojanović i Jelena Šapić, razgovarao je danas sa predstavnicima lokalnih institucija i civilnog sektora u Kraljevu o problemu rodno-zasnovanog nasilja. Sastanci su održani kao deo istraživačkih aktivnosti u okviru projekta ,,Lokalna bezbednost i uloga narodnih poslanika/ca" koji je podržan od strane Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS u Srbiji. Fenomena je logistički doprinela organizaciji sastanaka. Ova fokus grupa je ujedno i finalna na projektu. Tim će u toku narednih nedelja izraditi tri predloga javnih politika za svaku od zajednica u kojem je istraživanje održano (pored Kraljeva, to su i Novi Pazar i Subotica) i potom predstaviti na panel diskusiji. Pored učesnika/ca sastanka, panel diskusiji će prisustvovati narodni poslanici sa prebivalištem u Novom Pazaru i predstavnici OEBS. 

Cilj projekta ,,Lokalna bezbednost i uloga narodnih poslanika" je doprinos jačanju saradnje između državnih institucija i organizacija civilnog društva u identifikovanju glavnih problema ljudske bezbednosti u lokalnim zajednicama. Kroz aktivnosti koje uključuju direktnu komunikaciju lokalnih institucija, narodnih poslanika i civilnog sektora, projekat promoviše jačanje međusektorske komunikacije i saradnje u rešavanju problema ljudske bezbednosti. Dodatno, projekat podstiče razmenu iskustava između lokalnih zajednica o načinima rešavanja problema ljudske bezbednosti.