Projekat: Zloupotreba oružja i rodno zasnovano nasilje
02Mar2017

Prisustvo vatrenog oružja u kući sprečava žene da prijave nasilje u porodici

Danas je u Medija centru održan okrugli sto Rezolucija Saveta bezbednosti UN Žene, mir i bezbednost: uticaj na lokalne zajednice u ogranizaciji Mreže OCD za praćenje i sprovođenje NAP 1325. Mreža je uputila apel Vladi Republike Srbije da što pre usvoji Nacionalni akcioni plan za sprovođenje Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koji je u pripremi već duže od godinu dana.

Zamenik šefa Misije OEBS u Srbiji Majkl Ujahara rekao je da je uloga žena u sektoru bezbednosti veoma značajna, posebno kada se posmatra u kontekstu usvanja Nacionalnog akcionog plana za Rezoluciju UN 1325. Ujahara je istakao da žene imaju ključnu ulogu u izgradnji mira i bezbednosti.

Istraživačica Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, Maja Bjeloš predstavila je Mrežu OCD za praćenje i sprovođenje NAP 1325.

Mreža okuplja 22 organizacije civilnog društva, akademsku zajednicu i pojedince i pojedinke koji su zainteresovani za sprovođenje Rezolucije 1325 SB UN i dele zajedničku viziju o bezbednim građankama i građanima u bezbednom i demokratskom društvu.
 
Cilj Mreže je da izradi i usmeri predloge i zahteve OCD koji se tiču unapređivanja bezbednosti žena i devojčica, posebno iz višestruko marginalizovanih grupa, a koji su namenjeni svim organima javne vlasti nadležnim za sprovođenje Rezolucije SB UN 1325 u Srbiji na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i u međunarodnim forumima.

Bjeloš je naglasila važnost i neophodnost učešće organizacija civilnog društva u ovom procesu.

Uprkos povećanju broja žena u sektoru bezbednosti, nije povećan uticaj na donošenje odluka istakla je Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Ona je naglasila da je rodna ravnopravnost važna ne samo za nacionalni, već i za lokalni nivo i pozvala Vladu Republike Srbije da što pre usvoji NAP 1325.

Tanja Jakobi, v.d. direktorka CENTRA govorila je o odnosu roda i bezbednosti u lokalnim zajednicama sa osvrtom na uticaj vatrenog oružja u partnersko-bračnim odnosima. Jakobi je predstavila nalaze tri CENTROVA istraživanja i izjave učesnica fokus grupa koje su govorile o svojim iskustvima u vezi sa legalnim i nelegalnim oružjem u posedu njihovih porodica. Rezultati istraživanja pokazuju da ekonomska zavisnost žena, pritisak patrijarhalne sredine i specifični uslovi u lokalnim sredinama u vezi sa posedovanjem oružja značajno doprinose osećanju nebezbednosti žena u društvu. Prisustvo vatrenog oružja u kući predstavlja vanredno otežavajuću okolnost za žrtvu nasilja, jer iz straha ona ne može da preduzme bilo kakvu akciju, pokazuju rezultati istraživanja. Kada je u pitanju dalje pooštravanje zakonskih rešenja u vezi legalnog posedovanja oružja, prema rečima v.d. direktorke CENTRA, stiče se utisak da postoji relativno zasićenje kada je u pitanju pravno regulisanje ove materije u kontekstu nasilja u porodici. Poseban problem odnosi se na kontrolu rada institucija na lokalu. CENTROVA istraživanja pokazuju da senzibilizacija pripadnika policije često donosi nejednake rezultate u praksi. Na kraju je naglašeno da bi nova Strategija o lakom i malokalibarskom oružju (2017-2022) morala da se dotakne i rodno-zasnovanog nasilja i nasilja u porodici, imajući u vidu brojne indikatore koji ukazuju na povezanost nasilja i oružja.

O Mreži: 

Cilj Mreže je da upoznaje javnost sa temama značajnim za oblast žene, mir i bezbednost, prati sprovođenje NAP 1325 u Srbiji i izveštava o njemu, jača kapacitete Mreže da ostvari svoju misiju, viziju i ciljeve, sarađuje sa organima javne vlasti na republičkom nivou i jača uticaj Mreže na usvajanje i/ili izmenu politika i zakona iz oblasti žene, mir i bezbednost na nacionalnom nivou, razvija programe koji promovišu Rezoluciju 1325 i NAP, jača lokalnu bezbednost i učešće žena u lokalnim inicijativama za bezbednost, a posebno savete za bezbednost lokalnih samouprava i sarađuje sa organima javne vlasti i utiče na promenu politika iz oblasti žene, mir i bezbednost na pokrajinskom i lokalnom nivou.
 
Članice Mreže doprinose tome da Srbija bude uređena pravna država u kojoj je ostvaren visok kvalitet svakodnevnog života, zasnovana na principima vladavine prava, zaštite ljudskih i manjinskih prava, jednakom pristupu pravdi, nultoj toleranciji prema nasilju, slobodi od straha i uključivanju svih članova zajednice u odlučivanje, bez diskriminacije. Vrednosti koje dele članice Mreže su ravopravnost, solidarnost, nenasilje i ostvarivanje ljudske bezbednosti.
 
Mrežu čine organizacije: Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Beogradski fond za političku izuzetnost, Centar za devojke (Niš), Centar za istraživanje javnih politika (Beograd), Centar za podršku ženama (Kikinda), Centar za razvoj civilnih resursa (Niš), Etno forum žena (Svrljig), Impuls (Tutin), Info centar (Brus), Nezavisni ženski centar (Dimirovgrad), NVO Ženska alternativa (Sombor), Romski ženski centar BIBIJA (Beograd), SOS za žene i decu Vlasotince (Vlasotince), Udruženje Roma Novi Bečej, Udruženja Romkinja „Osvit“(Niš), Udruženje SOS Ženski centar (Novi Sad), Udruženje žena Peščanik (Kruševac), Udruženje Žene za mir (Leskovac), UrbanIN (Novi Pazar), Užički centar za ljudska prava i demokratiju, Zrenjaninski edukativni centar, Žene juga (Pirot), Ženski prostor (Niš).
 
Mrežu organizacija civilnog društva – Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji podržava Misija OEBS u Srbiji u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA).

CENTAR trenutno sprovodi projekat Analiza zloupotrebe vatrenog oružja i uticajana na rodno-zasnovano nasilje kroz građansku akciju i javno zagovaranje koje je podržala Ambasada Holandije kroz Matra program.