Projekat: Zagovaranje uspešne integracije Roma povratnika kroz bolje uslove obrazovanja i zapošljavanja
14Mar2017

Okrugli sto o Romima povratnicima u Novom Sadu

Centar za istraživanje javnih politika i Forum Roma Srbije organizovali su 14. marta u Novom Sadu okrugli sto sa predstavnicima institucija i organizacija uključenih u procese integracija Roma povratnika u ovom gradu. Sastanku su prisustvovali predstavnici Centra za socijalni rad, predškolske dečje ustanove "Radosno detinjstvo", Nacionalne službe zapošljavanja, Kancelarije za inkluziju Roma, Gradske ustanove za socijalnu i dečju zaštitu, Koordinatora za romska pitanja i nevladinih organizacija. Okrugli sto je održan u prostorijama Ekumenske humanitarne organzacije.

Okrugli sto održan je u okviru implementaciju projekta „Dokumentovanje novih formi diskriminacije i zagovaranje uspešne integracije Roma povratnika kroz bolje uslove obrazovanja i zapošljavanja“, koji je podržala Fondacija Otvoreno društvo – inicijativa za Evropu (OSIFE) i Kancelarija romske inicijative (Roma Initiatives Office).
 
Cilj ovog projekta je da prikupi podatke o iskustvima Roma povratnika u procesu njihove integracije u srpsko društvo posebno s obzirom na pristup obrazovanju, zapošljavanju i izloženost diskriminaciji i oceni uticaja ovih faktora na ukupne ishode tj. uspešnost/neuspešnost njihove integracije.
 
Cilj projekta je da se unapredi dijalog o javnim politikama i partnerstvo na lokalnom i nacionalnom nivou i inicira promene u pristupu inkluziji Roma povratnika kroz unapređivanje obrazovanih politika / mogućnosti zapošljavanja Roma povratnika u Srbiji i/ili kroz njihovo angažovanje na sezonskim poslovima u evropskim zemljama kroz legalne kanale. U fokusu projekta je naročito istraživanje novih opcija za zapošljavanje Roma povratnika u partnerstvu sa evropskim i domaćim poslovnim asocijacijama i kroz proaktivne politike prema partnerima iz EU za otvaranje mogućnosti za sezonsko zapošljavanje Roma povratnika u EU kroz legalne kanale.
 
Poslednje, ali ne i najmanje važno, rezultati istraživanja tretmana Roma povratnika u javnom diskursu (kroz medije i izjave relevantnih kreatora javnih politika) biće iskorišćeni za pokretanje diskusije unutar civilnog društva, javnih institucija i u široj javnosti o novim oblicima diskriminacije Roma povratnika i eventualnim efektima priliva migranata i mera štednje u Srbiji na nove forme diskriminacije Roma povratnika.