Projekat: Zagovaranje uspešne integracije Roma povratnika kroz bolje uslove obrazovanja i zapošljavanja
16Mar2017

Okrugli sto o Romima povratnicima u Subotici

Centar za istraživanje javnih politika i Forum Roma Srbije organizovali su 16. marta u Subotici okrugli sto sa predstavnicima institucija, organizacija i nevladinog sektora koji se bave procesom integracije Roma povratnika iz readmisije. Na sastanku je razgovarano o problemima sa kojima se susreću Romi povratnici iz readmisije u svakodnevnom životu a pre svega u procesu obrazovanja i zapošljavanja. 

Okrugli sto održan je u okviru implementaciju projekta „Dokumentovanje novih formi diskriminacije i zagovaranje uspešne integracije Roma povratnika kroz bolje uslove obrazovanja i zapošljavanja“, koji je podržala Fondacija Otvoreno društvo – inicijativa za Evropu (OSIFE) i Kancelarija romske inicijative (Roma Initiatives Office).

 
Cilj ovog projekta je da prikupi podatke o iskustvima Roma povratnika u procesu njihove integracije u srpsko društvo posebno s obzirom na pristup obrazovanju, zapošljavanju i izloženost diskriminaciji i oceni uticaja ovih faktora na ukupne ishode tj. uspešnost/neuspešnost njihove integracije.
 
Cilj projekta je da se unapredi dijalog o javnim politikama i partnerstvo na lokalnom i nacionalnom nivou i inicira promene u pristupu inkluziji Roma povratnika kroz unapređivanje obrazovanih politika / mogućnosti zapošljavanja Roma povratnika u Srbiji. U fokusu projekta je naročito istraživanje novih opcija za zapošljavanje Roma povratnika u partnerstvu sa evropskim i domaćim poslovnim asocijacijama i kroz proaktivne politike prema partnerima iz EU za otvaranje mogućnosti za sezonsko zapošljavanje Roma povratnika u EU kroz legalne kanale.