Projekat: Zloupotreba oružja i rodno zasnovano nasilje
24Mar2017

Panel diskusija: Sprečavanje nasilja u porodici

Kancelarija za odnose sa javnošću i Međunarodni program za pružanje obuka i pomoći pri kriminalističkim istragama (ICITAP) Ambasade SAD, u saradnji sa Američkim kutkom, organizovali su panel na temu ,,Sprečavanje nasilja u porodici”. Ova panel diskusija je održana 23. marta 2017. godine, u prostorijama Američkog kutka.

Učesnice panela su bile: Sanja Bukva (sudija Drugog osnovnog suda u Beogradu u porodičnim sporovima; članica radne grupe za izradu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici), Gorjana Mirčić Čaluković (zamenica javnog tužica, Ministarsvo pravde Republike Srbije, Beograd; članica radne grupe za izradu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici), Valentina Anđelković (Viša savetnica, Šefica odseka za drugostepeni postupak i nadzor nad stručnim radom organa starateljstva u Odeljenju za upravno-nadzorne poslove u oblasti socijalne zaštite; članica radne grupe za izradu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici), Jelena Tomković (Uprava kriminalističke policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije), i Dragana Vujinović (nevladina organizacija Autonomni ženski centar, voditeljica grupa samopomoći i konsultantkinja na SOS telefonu za žene žrtve nasilja).

Učesnice panel diskusije su predstavile postojeće mehanizme za prijavu nasilja u porodici i ukazale na zagarantovanu anonimnost prilikom prijave slučaja putem SOS telefona. One su predstavile svoj rad i delokrug nadležnosti u procesurianju nasilja u porodici. Posebna pažnja je posvećena novom Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici i merama koje on predviđa kako bi se dosadašnji rad institucija sistemski uskladio. Cilj panela je bio da pokrene diskusiju i podigne svest o nasilju u porodici, te da ponudi moguće odgovore na to kako reagovati na ovu vrstu nasilja. 

Jelena Šapić, članica CENTRA, je prisustvovala panel diskusiji. Jelena je i jedna od članova Centrovog tima koji sprovodi projekat o zloupotrebi vatrenog oružja i njegovog uticaja na rodno-zasnovano nasilje.