Projekat: Lokalna bezbednost i uloga narodnih poslanika/ca
30Mar2017

Rodno zasnovano nasilje: Posledice po ljudsku bezbednost u Kraljevu

Centar za istraživanje javnih politika (Centar) iz Beograda predstavio je u četvrtak 30. marta u Skupštini opštini Kraljevo rezultate terenskog istraživanja o rodno-zasnovanom nasilju sprovedenog u okviru projekta ,,Lokalna bezbednost i uloga narodnih poslanika/ca”. Na skupu su učestvovali Maja Mačužić, narodna poslanica iz Kraljeva, predstavnici Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS-a u Srbiji, kao i predstavnici lokalnih institucija i nevladinih organizacija uključenih u rad na sprečavanju rodno-zasnovanog nasilja i unapređenju ljudske bezbednosti. Udruženje Fenomena je doprinela organizaciji panela. 

U poslednjih pet godina u Kraljevu ubijeno pet žena. Istovremeno podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije pokazuju da su u slučajevima nasilja u porodici u Kraljevu, muškarci skoro 17 puta češće učinioci krivičnog dela nego žene, dok su žene 3 puta češće oštećena lica nego muškarci. Filip Stojanović, istraživač Centra koji je predstavio rezultate istraživanja, ukazao i na nalaz partnerske organizacije - udruženja Fenomena - da je u proseku svaka treća žena u Kraljevu izložena nekom vidu rodno-zasnovanog nasilja bez obzira na ekonomski status žene/porodice.

Pritom, treba imati u vidu da žrtve nasilja najčešće prijavljuju samo teške oblike fizičkog nasilja, dok psihološko nasilje i seksualno uznemiravanje prolaze neregistrovani. Šamar, omalovažavanje i uvrede se ne prepoznaju kao nasilje, već se smatraju delom tradicije i društveno prihvaćenog ponašanja. ,,Žena je obeshrabljena da prijavi nasilnika usled nedostatka podrške zajednice, ekonomske zavisnosti i zastrašivanja vatrenim oružjem u kući. Vidljivost rodno-zasnovanog nasilja i nasilja u porodici otežava sistemsko kršenje anonimnosti prilikom prijave nasilja“, naglasio je Stojanović.

U Kraljevu postoji nekoliko tela koje se bave ljudskom bezbednošću kao što su: lokalni savet za bezbednost, savet za ravnopravnost i multisektorski tim za sprečavanje nasilja u porodici. ,,Multisektorski pristup rodno-zasnovanom nasilju je od izuzetnog značaja jer uzima u obzir složenost ovog tipa nasilja. Zajednički rad institucija i civilnog društva u okviru tima treba da rezultira u preventivnim aktivnostima kojima bi se akteri dalje senzibilisali a žene osnažile,” rekla je Tanja Jakobi, direktorka Centra za istraživanje javnih politika. Učesnici istraživanja su razmenu iskustava, značaj lokalnih mehanizama i brigu o zajednici uočili kao glavna polja razvoja dalje saradnje sa narodnim poslanicima.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terensko istraživanje u Kraljevu sprovedeno je u okviru projekta ,,Lokalna bezbednost i uloga narodnih poslanika/ca” koje Centar za istraživanje javnih politika sprovodi uz podršku Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS-a u Srbiji. Cilj projekta je da pruži doprinos jačanju saradnje između državnih institucija i organizacija civilnog društva u identifikovanju glavnih problema ljudske bezbednosti u lokalnim zajednicama. Kroz aktivnosti koje uključuju direktnu komunikaciju lokalnih institucija, narodnih poslanika i civilnog sektora, projekat promoviše jačanje međusektorske komunikacije i saradnje u rešavanju problema ljudske bezbednosti. Dodatno, projekat podstiče razmenu iskustava između lokalnih zajednica o načinima rešavanja problema ljudske bezbednosti.

Maja Mačužić, narodna poslanica, je posebno pažnju na panelu posvetila prevenciji rodnog zasnovanog nasilja. Prema njenom mišljenju, neophodno je raditi na povećanju svesti građana i građanki i obrazovanju dece u ranom uzrastu. Ona je rekla da bi bilo dobro da nova nacionalna strategija obrazovanja uključi obrazovanje i vaspitavanje dece o temama poput rodno-zasnovanog nasilja. Takođe, u cilju prevencije mediji bi trebalo da budu uključeni u osnaživanje žrtava a ne vulgarizovanje nasilja u porodici. ,,Ova diskusija dopronosi jačanju dijaloga o rodno-zasnovanom nasilju koja je do nedavno bila tabu tema,“ rekla je Maja Mačužić i istakla značaj rada i zalaganja organizacija civilnog društva u borbi protiv rodno-zasnovanog nasilja.

Kada je reč o saradnji poslanika i lokalnih aktera, izdvojila je saradnju Ženske parlamentarne mreže i ženske odborničke grupe u Kraljevu kao primer dobre prakse. Ženska parlamentarna mreža je forum za razmatranje rodno-zasnovanih tema i kada je u pitanju rodna ravnopravnost ne postoje političke razlike među članicama Mreže, dodala je Maja Mačužić.

Milun Jovanović, član gradskog veća u Kraljevu pozdravio je ovakva istraživanja i rekao da će, lokalna samouprava će uraditi sve što je u njenoj nadležnosti da se spreči nasilje u porodici,

Da problemi sa prijavom nasilja nisu jedini, ukazali su drugi sagovornici u panel diskusiji. Vladimir Beočanin, advokat savetovališta protiv nasilja u porodici je rekao da procesi u slučaju rodno-zasnovanog nasilja predugo traju, a kazne koje se dosuđuju u slučaju lakih telesnih povreda izuzetno niske. Poređenja radi, za lake telesne povrede rodno-zasnovanog nasilja žrtva može dobiri oko 50.000 dinara dok se za ujed psa bez suđenja se dodeljuje oko 30.000 dinara. On je takođe rekao da mnoga optuženja nemaju epilog zbog loše opisanih povreda. U hitnoj pomoći nisu svesni da postoji poseban obrazac koji treba da se popuni u slučaju rodno-zasnovanog nasilja što je pokazao rad multisektorskog tima u Kraljevu. Sa ovom izjavom složila se i Violeta Mišković, sudija Osnovnog suda u Kraljevu. Prema njenim rečima bilo je slučajeva da žrtve imaju mnogo više povreda nego što je to u lekarskom izveštaju navedeno. Primena novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici predviđa veću ulogu zdravstvenih ustanova na lokalnom nivou ne samo u prepoznavanju povreda već i u dugoročnom praćenju žrtava nasilja i dece koja su svedoci tog nasilja jer oni kasnije obolevaju od psihosomatskih i drugih bolesti. 

Lidija Pavlović iz Saveta za rodnu ravnopravnost je istakla dve zabrinjavajuće činjenice. Ona je rekla  da vršnjačko nasilje i seksualno nasilje dečaka nad devojčicama od 5 do 8 razreda je u porastu i da su pripadnici policije žandarmerije i vojske često među nasilnicima u oblasti rodno-zasnovanog nasilja.

Glavne nalaze istraživanja u Kraljevu možete pogledati ovde. U okviru ovog projekta, CENTAR je prethodne nedelje održao panel diskusiju o uticaju migrantske krize na ljudsku bezbednost građana i građanki Subotice - nalazi su dostupni ovde