Projekat: Reforma sektora bezbednosti i ljudska bezbednost: Studija slučaja LGBT zajednice
03Apr2017

Konsolidacija demokratije u Srbiji - Integracija LGBT građana i građanki

Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti organizovali su završnu konferenciju projekta „Od LGBT života do politike“, pod nazivom „Konsolidacija demokratije u Srbiji – integracija LGBT građana i građanki“ u petak 31. marta 2017. godine u hotelu Metropol. Ona je okupila relevante stručnjake i stručnjakinje i donosioce odluka koji će, na osnovu podataka koji su prikupljeni i obrađeni tokom trajanja projekta, diskutovali o modelima integracije LGBT osoba iz perspektive nadležnosti različitih sistema.

Konferencija je bila tematski podeljena u dva dela – radne grupe i politički dijalog. Funkcija radnih grupa je bila da se definišu prioriteti u radu sa LGBT zajednicom u odnosu na nadležnosti relevantnih ministarstva. Za potrebe konferencije kreirano je nekoliko grupa: Grupa za bezbednost i pristup pravdi, Grupa za socijalnu i zdravstvenu zaštitu, Grupa za obrazovanje, informisanje i kulturu i Grupa za rad, zapošljavanje i mlade. Centrova članica Jelena Šapić je učestvovala u Grupi za bezbednost i pristup pravdi u okviru koje se govorilo o radu policije, sudstva i tužilaštva. Dok su reforme u radu policije počele da daju prve rezultate, učesnici grupe su se složili da je potrebno raditi na senzibilizaciji sudija i tužilaca.  

Politički dijalog je okupio relevantne donosioce odluka, kako bi se diskutovalo o potrebnoj političkoj podršci za nesmetanu i punu integraciju LGBT građana i građanki u Srbiji. Pored rada grupa i političkog dijaloga, publikacija ,,Borba koju borimo" je predstavljena u toku konferencije. Ona se sastoji od životnih priča LGBT osoba iz Srbije koje su prikupljene kroz polustrukturisane intervjue. Usled nedostatka kvantitativnih podataka, priče su odabrane kao način da se predstavi društveni položaj, percepcija sredine i kontekst u kojem žive LGBT osobe.

CENTAR je prepoznat kao relevantan sagovornik na ove teme zahvaljujući svom pređašnjem radu. CENTAR je 2011. i 2016. godine sproveo dva istraživanja o bezbednosti LGBT osoba i njihovog viđenja rada sektora bezbednosti u Srbiji. Oba istraživanja su podržana od strane Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS-a u Srbiji, i dostupna na ovim linkovima: ,,LGBT populacija i reforma sektora bezbednosti u Republici Srbiji" i ,,Kako reforma sektora bezbednosti utiče na ljudsku bezbednost u Srbiji: Ponovna procena uticaja reforme sektora bezbednosti na LGBT populaciju".