30Mar2017

Evropa u Srbiji i Srbija u Evropi - gde se susrećemo?

Okrugli sto pod nazivom „Evropa u Srbiji i Srbija u Evropi – gde se susrećemo“ održana je u četvrtak 30. marta 2017. u Press Centru UNS-a u organizaciji Fondacije Centar za demokratiju u saradnji sa Fridrih Ebert Fondacijom u Beogradu. Okrugli sto je jedan u nizu koji će biti pokrenuti u okviru Dijaloga u centru. Dijalog u centru je platforma za javni dijalog otvorena za stručnjake, političare, civilno društvo i medije u okviru koje se govori aktuelnim pitanjima društvenog razvoja i predlažu promene. Ova platforma omogućava učešće građana u dijalogu kroz učešće na društvenim mrežama. Boško Jakšić, spoljno politički komentator lista „Politika“ i Slobodan Marković, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu su izneli svoje mišljenje i stavove na početku skupa. 

U evropskom javnom mnjenju postoji debata o proširenju EU, sudbini Zapadnog Balkana, centru i periferiji Evrope, o novoj strukturi Evropske Unije. U javnom mnenju Srbije postaje izrazitija podela na proevropljane i evroskeptike, sa postepenim porastom evroskepticizma, uprkos vladinoj proevropskoj orijentaciji. U mnogim državama EU došlo je do jačanja desničarskih partija i dominacije populističkih metoda u političkoj komunikaciji. Kohezija u Uniji je očigledno oslabljena. Stoga su učesnici okruglog stola nastojali da odgovore na pitanja kao što su: da li je duga ekonomska kriza uzrok razočarenju birača ili nefunkcionalnost briselske birokratije? Kako se izvesna kriza EU reflektuje na naše ekonomske, političke i socijalne probleme? Da li su takozvane reforme prave, blagovremene ili spore i samo fiktivne? Da li je predlog „carinske unije“ Zapadnog Balkana samo zamena za realnu integraciju ovih zemalja u EU? Da li je izvesna zabrinutost za stabilnost ovog regiona izazvana realnim opasnostima ili fiktivnim provokacijama?