Projekat: Lokalna bezbednost i uloga narodnih poslanika/ca
07Apr2017

Anketa o pretnjama po ljudsku bezbednost i o ulozi narodnih poslanika/ca u lokalnim zajednicima u Srbiji

Centar za istraživanje javnih politika sprovodi anketu kojom nastoji da identifikuje pretnje po ljudsku bezbednost u lokalnim zajednicama. Pored toga, ova anketa ima za cilj da ispita da li građani/ke znaju ko je narodni poslanik/ca iz njihovog grada i prikupi ocene angažmana poslanika/ca na lokalnom nivou. Rezultati prikupljeni ovim putem biće korišćeni zajedno za podacima koje je tim CENTRA prikupio kroz sastanke sa predstavnicima lokalne samouprave i civilnog društva u tri zajednice u Srbiji. 

Anketa se sprovodi u okviru projekta ,,Lokalna bezbednost i uloga narodnih poslanika/ca" koje podržava Odeljenje za demokratizaciju Misije OEBS-a u Srbiji. Cilj projekta je da pruži doprinos jačanju saradnje između državnih institucija i organizacija civilnog društva u identifikovanju glavnih problema ljudske bezbednosti u lokalnim zajednicama. Kroz aktivnosti koje uključuju direktnu komunikaciju lokalnih institucija, narodnih poslanika i civilnog sektora, projekat promoviše jačanje međusektorske komunikacije i saradnje u rešavanju problema ljudske bezbednosti. Dodatno, projekat podstiče razmenu iskustava između lokalnih zajednica o načinima rešavanja problema ljudske bezbednosti.

Možete glasati na ovom linku.

Slika preuzeta sa ovog linka