Projekat: Lokalna bezbednost i uloga narodnih poslanika/ca
27Apr2017

Između nezaposlenosti i ekstremizma: Šta su stvarni bezbednosni problemi mladih u Novom Pazaru

Centar za istraživanje javnih politika iz Beograda u saradnji sa Forumom za kreativno delovanje - FOKRED, organizovaće panel diskusiju o bezbednosti mladih u Novom Pazaru 28. aprila 2017. godine u Fondaciji Front sa početkom u 14 časova. 

Tom prilikom biće predstavljeni inicijalni rezultati istraživanja u okviru projekta ,,Lokalna bezbednost i uloga narodnih poslanika/ca“ koji CENTAR sprovodi uz podršku Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS-a u Srbiji. Cilj projekta je uspostavljanje direktne komunikacije između predstavnika lokalne vlasti i narodnih poslanika/ca, što treba da doprinese jačanju poverenja u institucije i pozitivno utiče na reformu sektora bezbednosti.

Na panel diskusiji će učestvovati narodni poslanik sa prebivalištem u Novom Pazaru, predstavnici lokalne samouprave, policije, Odbora za lokalnu bezbednost, Centra za socijalni rad, policije, kao i predstavnici institucija i organizacija civilnog društva koji se bave pitanjima bezbednosti i mladih u Novom Pazaru.

Pratite CENTAR na društvenim mrežama za više informacija o panel diskusiji.