Projekat: Zloupotreba oružja i rodno zasnovano nasilje
09May2017

Održana radionica u Kragujevcu o zloupotrebi vatrenog oružja i rodno zasnovanom nasilju

Centar za istraživanje javnih politika i Oaza sigurnosti održali su radionicu o zloupotrebi vatrenog oružja i rodno zasnovanom nasilju 4. maja 2017. godine u Kragujevcu.

Istraživački tim CENTRA predstavio je rezultate istraživanja u okviru projekta ,,Analiza zloupotrebe vatrenog oružja i uticaja na rodno zasnovano nasilje kroz građansku akciju i javno zagovaranje politika“. Sveobuhvatni cilj projekta jeste podizanje svesti o rizicima (zlo)upotrebe vatrenog oružja i rodno zasnovanom nasilju, kao i promovisanje pristupa koji povezuje ova dva značajna društvena problema u kontekstu formulisanja relevantnih javnih politika. Na radionici su bili prisutni  predstavnici lokalnih institucija – Policijska uprava Kragujevac, Centar za socijalni rad Kragujevac, Gradska uprava, Klinički centar Kragujevac, Osnovno javno tužilaštvo i školska uprava Kragujevac i predstavnici nevladinih organizacija – Integrativni Global Centar, Romsko udruženje žena „Zurali Romani“ Jaka Žena, Obrazovno kulturna zajednica Roma „Romanipen“, Udruženje žena „Etno forum“ Svrljig i Centar za razvoj civilnih resursa Niš koje su članice Mreže 1325. Kao članica Mreže 1325 čiji je fokus interesovanja upravo zloupotreba vatrenog oružja, CENTAR je odlučio da podrži rad Mreže tako što će osnažiti druge organizacije da se bliže upoznaju sa ovim društvenim problemom.

Bogato iskustvo učesnica i učesnika radionice dodatno je pospešilo diskusiju i aktivnu debatu o ulozi vatrenog oružja u rodno zasnovanom nasilju.

Oružje u kući, čak i kada nije upotrebljeno, predstavlja stalno prisutnu pretnju za ženu i decu, sredstvo zastrašivanja i ućutkivanja osobe koja trpi nasilje. Ako i kada bude upotrebljeno, najčešće za posledicu ima teške telesne povrede ili smrtni ishod. Na skupu je istaknuto da službena lica koja poseduju oružje, u nekim slučajevima učestvuju i u nasilju u porodici. Takođe podmladak lovačkih društava ne poseduju dovoljnu kulturu posedovanja oružja, pa se često događaju incidenti jer tinejdžeri neretko koriste priliku da prisustvo oružja u kući iskoriste za pohvalu ili pretnju vršnjacima.

Posedovanje oružja učesnici ne vide kao mogućnost zadovoljenja bezbednosnih potreba, jer smatraju da bi korišćenje, čak i za ličnu bezbednost, dovelo do krivične odgovornosti onoga ko upotrebi oružje da bi se zaštitio. Stoga su učesnici/ce postavili pitanje da li prisustvo oružja u kući zaista može biti garant nečije bezbednosti ili pak ono predstavlja ozbiljan bezbednosni rizik za ukućane. Stoga je i proistekao zaključak da prisustvo vatrenog oružja u kući često nije sredstvo zaštite, već sredstvo izvršenja krivičnog dela.

Da li je novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici dovoljno dobar i efikasan bila je jedna od tema radionice. Učesnici/ce se slažu da je ovaj pomak neophodan, dok je bojazan u pogledu primene posebno naglašen od predstavnika policije. Zakonska rešenja jesu neophodna, ali je prevazilaženje kulture nasilja i postkonflikne tranzicije ključni i trajni proces koji bi najefikasnije uticao na promenu svesti u društvu.

Medijsko izveštavanje o slučajevima nasilja u porodici gde je korišćeno vatreno oružje uglavnom je senzacionalističko, bez kritičkih tonova i uvek usmereno na žrtvu. Izveštavanja o masovnim ubistvima, poput onog u Žitištu i Velikoj Ivanči, imala su elemente senzacionalizma, karakterisanja ubice kao „mirnog i povučenog čoveka“, uvođenje ljubomore kao motiva koji opravdava delo i „ponovno ubijanje“ žrtve.

Učesnici i učesnice identifikovali su u svojim mestima lokacije u kojima je najizraženije oružano nasilje i nasilje u porodici. Nakon mapiranja rizičnih područja i problema sa kojima se susreću u radu, učesnici/ce dali su doprinos u davanju preporuka za unapređenje delovanja nadležnih institucija i poboljšanje mehanizama o podizanju svesti o rizicima (zlo)upotrebe vatrenog oružja i rodno zasnovanog nasilja.

U Kragujevcu je održana prva radionica o rezultatima istraživanja koji će uz 40 konkretnih preporuka Centra za istraživanje javnih politika biti predstavljeni na završnoj konferenciji projekta, u junu u Beogradu.