Projekat: Zagovaranje uspešne integracije Roma povratnika kroz bolje uslove obrazovanja i zapošljavanja
05May2017

Zašto nas ne vidite: Analiza pisanja medija o povratnicima po osnovu Sporazuma o readmisiji romskog porekla

Tekst ,,Zašto nas ne vidite: Analiza pisanja medija o povratnicima po osnovu Sporazuma o readmisiji romskog porekla", autorke Tanje Jakobi, predstavljen je u prostorijama CENTRA u okviru Dana otvorenih vrata 5. maja 2017. godine. Analiza je deo šireg istraživanja odnosa medija prema problemima povratnika iz readmisije i migranata sprovedenog u okviru projekta „Dokumentovanje novih formi diskriminacije i zagovaranje uspešne integracije Roma povratnika kroz bolje uslove obrazovanja i zapošljavanja“ koji sporvode Centar za istraživanje javnih politika i Forum Roma Srbije.

U ovom istraživanju analizirano je izveštavanje medija u periodu od 15. januara do 15. marta 2017. godine sa glavnim fokusom na Rome povratnike po Sporazumu o readmisiji. Iako je reč o ljudima koji često nisu u stanju da zadovolje elementarne životne potrebe kao što su ishrana, stanovanje i zdravstvena zaštita, mediji se sporadično i šturo osvrću na njih, često prenoseći agencijske izveštaje  sa konferencija za štampu i saopštenja državnih organa. Rezultati analize potvrđuju nalaze prethodnih istraživanja koja ukazuju na generalnu nezainteresovanost medija za ove teme, senzacionalizam i prenošenje serviranih informacija bez njihove analize, nedostatak novinarske inicijative i istraživačkog pristupa. U samo jednom medijskom prilogu povratniku iz readmisije data je prilika da opiše svoje probleme, ali ne i da iznese svoje mišljenje o tome šta bi njegovoj porodici pomoglo da izađe iz takve situacije.

Mali interes medija za probleme sa kojima se suočavaju povratnici po osnovu Sporazuma o readmisiji romskog porekla predstavlja još jedan vid isključivanja iz društva ove, višestruko ugrožene grupe građana Srbije. Povod za izveštavanje o ovoj tematici predstavljaju pseudo događaji – konferencije za štampu i saopštenja državnih organa i institucija. U izveštavanju o incidentima u koje su uključeni i pojedini pripadnici povratnika romskog porekla ponavljaju se ranije uočeni oblici kršenja Kodeksa novinara Srbije, pre svega širenje predrasuda i stereotipa i isticanje nacionalne pripadnosti učesnika incidenata i kada za to nema osnova. Veliki procentualni udeo neutralnih priloga u ukupnom uzorku je pre svega rezultat činjenice da je u pitanju prenošenje saopštenja sa skupova a ne povećane senzibilizacije novinara za izveštavanje o manjinskim grupama. 

Celokupnu analizu medija o ovoj temi možete pogledati ovde. CENTAR će u narednom periodu objaviti celokupnu analizu medija kao i dva predloga praktične politike koji se tiču zapošljavanja i obrazovanja povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji romskog porekla. Ove aktivnosti CENTAR sprovodi kao deo projekta podržanog od strane Fondacije Otvoreno društvo – inicijativa za Evropu (OSIFE) i Kancelarije romske inicijative (Roma Initiatives Office).