Projekat: Zloupotreba oružja i rodno zasnovano nasilje
24May2017

Radionica o zloupotrebi oružja i rodno zasnovanom nasilju u Vranju

Centar za istraživanje javnih politika u saradnji sa Odborom za ljudska prava iz Vranja organizuje lokalnu radionicu posvećenu temi zloupotrebi vatrenog oružja i uticaja na rodno-zasnovano nasilje u četvrtak, 26. maja, u Domu vojske u Vranju sa početkom u 9:30. 

Na radionici će biti predstavljeni inicijalni rezultati studije koje je stručni tim Centra pripremio u okviru projekta ,,Analiza zloupotrebe vatrenog oružja i njegovog uticaja na rodno-zasnovano nasilje kroz građansku akciju i javno zagovaranje politika". Takođe, učesnici i učesnice radionice će imati priliku da razmene iskustva i da se detaljno upoznaju sa zakonodavnim okvirom, uticajem prisustva vatrenog oružja u porodici i medijskim izveštavanjem o rodno-zasnovanom nasilju. Radionica ima za cilj da obezbedi senzibilizaciju i podizanje kapaciteta lokalnih aktera da prate rodno-zasnovano nasilje iz ugla ljudske bezbednosti. 

Radionica u Vranju je jedna od lokalnih radionica koju CENTAR u saradnji sa partnerskim organizacijama održava tokom maja meseca.

Za više informacija, pogledajte naš sajt posvećen ovoj temi: http://nasiljeuporodiciioruzje.publicpolicy.rs/

Projekat se sprovodi zahvaljujući podršci Matra programa ambasade kraljevine Holandije u Srbiji.