Projekat: Zloupotreba oružja i rodno zasnovano nasilje
18May2017

Dan sećanja na ubijene žene žrtve nasilja - 18. maj

Aktivistkinje mreže Žene protiv nasilja uručile su danas potpredsednici Vlade i predsednici Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, prof. dr Zorani Mihajlović, osam hiljada potpisa podrške peticiji za proglašenje 18. maja danom sećanja na ubijene žene žrtve nasilja. Ona je podsetila da je u prethodnih deset godina više od 330 žena izgubilo život, dok je 2015. u roku od 72 sata sedam žena ubijeno od strane partnera ili članova porodice.

„Sumornu statistiku moramo da promenimo, ali tako što ćemo svi zajedno – država, nevladine organizacije, mediji, građani i građanke Srbije biti uključeni u tu borbu“, dodala je Mihajlovićeva.

Predstavnice mreže Žene protiv nasilja istakle su da su u proteklih šest meseci peticiju potpisima podržali članovi i članice porodica žena žrtava femicida, članice i članovi Vlade Republike Srbije, poslanice i poslanici, kao i odbornice i odbornici lokalnih samouprava i gradonačelnici, predstavnici i predstavnice nezavisnih državnih institucija. Najveću podršku peticiji dale su građanke Republike Srbije iz 25 gradova i opština.

„Pored zahteva za obeležavanje nacionalnog dana borbe protiv femicida, mreža Žene protiv nasilja podržava predlog specijalnog izveštača o nasilju prema ženama UN, Dubravke Šimonović, da se uspostavi nadzorno telo za praćenje femicida na nacionalnom nivou. Ono bi svakog 18. maja objavljivalo izveštaj koji bi sadržao broj femicida, razvrstan prema starosti i polu žrtve i ubice, relaciji između žrtve i ubice, kao i informacije o kaznama i sankcijama za ubicu“, istakle su predstavnice ove mreže.

Sagovornice su se složile da svaki femicid mora biti pažljivo analiziran da bi se identifikovali propusti u zaštiti, sa ciljem da se poboljšaju i dalje razvijaju preventivne mere. Zadatak ovog tela bio bi i podizanje svesti o femicidu i drugim formama muškog nasilja prema ženama, kao i jačanje akcija za prevenciju i smanjenje neodgovarajućeg medijskog izveštavanja o ovim pojavama, zaključeno je na sastanku.

Slika: AŽC