Projekat: Zloupotreba oružja i rodno zasnovano nasilje
26Jun2017

Održana završna radionica na Srebrnom jezeru

Tim Centra za istraživanje javnih politika realizovao je od 21. do 23. juna završnu radionicu na Srebrnom jezeru posvećenu temi zloupotrebe vatrenog oružja i uticaja na rodno zasnovano nasilje.

Radionici su prisustvovali predstavnici MUP-a, tužilaštva, sigurnih kuća, nevladinih organizacija, kancelarija za mlade, predstavnici medija i advokati. Istraživački tim CENTRA predstavio je glavne rezultate istraživanja sprovedenog u okviru projekta ,,Analiza zloupotrebe vatrenog oružja i njegovog uticaja na rodno-zasnovano nasilje kroz građansku akciju i javno zagovaranje politika“. U prvom delu radionice, učesnicima i učesnicama radionice, profesorka Marina Hughson je predstavila fenomen mizoginije i ukazala na kompleksnost i prisutnost problema i kulture maskuliniteta u Srbiji. Takođe, učesnici i učesnice radionice imali su priliku, da se detaljno upoznaju sa zakonodavnim okvirom, uticajem prisustva vatrenog oružja u porodici i medijskim izveštavanjem o rodno zasnovanom nasilju i da izlože sopstvena iskustva. Cilj završne radionice je bio da se predstavnici i predstavnice lokalnih i nacionalnih institucija, medija i civilni sektor senzibilišu za ovaj pristup rodno zasnovanom nasilju. Takođe, cilj radionice je bio da osnaži učesnike i učesnice i podigne njihove kapacitete za praćenje ovog problema iz ugla ljudske bezbednosti.

Završnoj radionici na Srebrnom jezeru prethodile su tri lokalne radionice u Vranju, Novom Pazaru i Kragujevcu, koje je CENTAR u saradnji sa partnerskim organizacijama održao tokom maja meseca.

Projekat se sprovodi zahvaljujući podršci Matra programa ambasade kraljevine Holandije u Srbiji.