Projekat: Lokalna bezbednost i uloga narodnih poslanika/ca
27Jun2017

Civilno društvo i institucije na istom zadatku? Mogućnosti za unapređnje ljudske bezbednosti u lokalnim zajednicama

Centar za istaživanje javnih politika (CENTAR), organizacija istraživačkog usmerenja iz Beograda, sproveo je u periodu od januara do juna istraživanje o specifičnim bezbednosnim pretnjama u tri grada Subotici, Kraljevu i Novom Pazaru, i načinima na koje lokalni akteri – lokalne samouprave i nevladine organizacije koje deluju na terenu, i poslanici iz njihovih sredina sarađuju na otklanjanju ovih bezbednosnih pretnji. Cilj projekta je bilo ispitivanje efikasnosti postojećih oblika lokalnog organizovanja i mogućnosti za umrežavanje na lokalnom nivou, odnosno podsticanje saradnje poslanika iz ovih sredina i predstavnika lokalnih institucija i nevladinih organizacija u rešavanju bezbednosnih izazova građana.

Rezultati su predstavljeni na završnoj konferenciji krajem juna u Hotelu Zira u Beogradu. Konferenciji su prisustvovali narodni poslanici – Meho Omerović, Enis Imamović, Zvonimir Đokić, Olivera Ognjanović, Vesna Ivković i Tatjana Macura, predstavnici Misije OEBS-a u Srbiji, partnerskih organizacija (Fondacija Front, Akademski Forum 10, Forum za kreativno delovanje - FOKRED, Caritas, Građanski savet grada Kraljeva, LDA Subotica, Udruženje psihologa Novog Pazara, Krovna organizacija mladih - KOMS, Fondacija Divac) i akademskih institucija. 

Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta ,,Lokalna bezbednost i uloga narodnih poslanika i poslanica“. Istraživački tim CENTRA je kroz dve serije diskusija, prvo sa akterima na lokalnom nivou – predstavnicima lokalnih institucija i organi, a zatim sa akterima sa nacionalnog i lokalnog nivoa - poslanicima iz ovih zajednica, članovima skupštinskih odbora za odbranu i unutrašnje poslove, kontrolu službi bezbednosti i odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, i predstavnicima lokalnih institucija i organizacija civilnog društva koje deluju na terenu istražio bezbednosne probleme ovih zajednica, i modele njihovog zajedničkog delovanja.

Terensko istraživanje je sprovedeno u tri lokalne zajednice: Subotici koja je pod uticajem migrantske krize, Kraljevu gde postoji problem rasprostranjenog rodno zasnovanog nasilja i Novom Pazaru koji je prepoznat po brojnim rizicima po bezbednost mladih. Prema istraživanju, problemi ljudske bezbednosti sa kojima se generalno suočavaju sve tri lokalne zajednice su prvenstveno socioekonomski – nezaposlenost, nesigurnost radnog mesta i rizik od siromaštva, a potom vršnjačko nasilje i zloupotreba narkotika. Nezaposlenost i neizvesnost zaposlenja sa sobom nose osećaj nesigurnosti i onemogućavaju pojedinca da ostvari svoje potencijale i ciljeve, što utiče i na osećaj bezbednosti. „Rizik od siromaštva se vidi kao značajan bezbednosni problem u sve tri lokalne zajednice jer posledično raste nezadovoljstvo građana koje se manifestuje i kroz nasilno ponašanje, porast ekstremizma, radikalizma i kriminalnog delovanja“, rekla je Jelena Šapić, istraživačica CENTRA.

Važnu ulogu u procesima unapređenja ljudske bezbednosti treba da preuzme i Narodna skupština, kako zbog svoje zakonodavne funkcije, tako i zbog toga što, kao predstavničko telo, treba da deluje kao spona između građana i kreatora javnih politika u oblasti bezbednosti. ,,Kao predstavnici biračkih tela, od njih se očekuje da imaju sluha za probleme svojih birača. Takođe, od njih se očekuje da deluju kao most između problema i politika koje su dizajnirane da odgovore na problem“, naglasila je Katrin Gabriel iz Odeljenja za demokratizaciju pri Misiji OEBS-a u Srbiji.

Uprkos tome što je važeći izborni sistem depersonalizovao izbore i poslanike direktno vezao za stranke, postoje dobri primeri saradnje poslanika i građana koji su ih izabrali, na bezbednosnim pitanjima specifičnim za njihove zajednice. Takođe, uočen je prostor za unapređenje bezbednosti u lokalnim zajednicama kroz povezivanje poslanika, lokalnih institucija i nevladinih organizacija koje deluju na terenu i bolje osmišljeno zajedničko delovanje. Takva saradnja omogućila bi efikasniju primenu nacionalnih bezbednosnih politika na lokalnom nivou i bolju reprezentaciju lokalnih potreba u najvišem predstavničkom telu.

Najkonkretniji primer rada narodnih poslanika u lokalnoj zajednici jeste angažovanje Milimira Vujadinovića, poslanika iz Subotice kao predsedavajućeg radne grupe za praćenje migracija na teritoriji grada Subotice i koordinaciju aktivnosti. Prema mišljenju učesnika istraživanja u Subotici, njegovo predsedavanje je važno jer omogućava bolju koordinaciju politika na nacionalnom i lokalnom nivou. ,,Naši sagovornici prepoznali su prednost poslaničke pozicije opisali kroz pristup novim kanalima komunikacije zahvaljujući kojima gospodin Vujadinović može dalje da pregovara finansijska sredstva neophodna za zbrinjavanje migranata u Subotici“, rekao je Filip Stojanović, istraživač CENTRA.

 

 

 

 

 

 

 

Na konferenciji su, kao primeri angažovanja narodnih poslanika, istaknuti poslanička kancelarija u Smederevu koju je otvorila Vesna Ivković i inicijative koje je pokrenula Olivera Ognjanović u Grockoj odakle dolazi. Enis Imamović, narodni poslanik iz Novog Pazara, smatra da je neophodna decentralizacija postojećeg sistema jer u postojećim okvirima uticaj lokalne zajednice na događaje je ograničenog karaktera.

Meho Omerović, predsedavajući skupštinskim odborom za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, je rekao da je komunikacija od presudnog značaja i da narodni poslanici treba da ulože više vremena u razgovoru sa građanima i na terenu. On i Zvonimir Đokić su se složili da treba uložiti dodatni rad da se predstavnička i kontrolna funkcija Narodne skupštine ojačaju.

Centar je pripremio predlog javne politike (kratak izveštaj sa preporukama) u kojem ukazuje na potencijale za unapređenje bezbednosti u lokalnim zajednicama kroz povezivanje svih ovih aktera, i bolje osmišljeno zajedničko delovanje. „Mapiranjem dobrih praksi želimo da ukažemo na mogućnost podizanja efikasnosti postojećih modela lokalizacije bezbednosnih politika i demokratske kontrole reforme sektora bezbednosti i razvijanje komplamentarnih pristupa, kao što je direktna komunikacija lokalnih institucija i organizacija sa narodnim poslanicima“, rekla je Tanja Jakobi, izvršna direktorka CENTRA.