Projekat: Zloupotreba oružja i rodno zasnovano nasilje
25Jul2017

Predstavljene ,,Preporuke za unapređenje sistemskih mera u oblasti sprečavanja i zaštite od nasilja u porodici"

Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) i Mreža Žene protiv nasilja održale su konferenciju 25. jula 2017. godine u Beogradu na kojoj su uputile ,,Preporuke za unapređenje sistemskih mera u oblasti sprečavanja i zaštite od nasilja u porodici“ nadležnim ministarstvima – Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna i pitanjaMinistarstvu pravde i Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Povod za konferenciju je ubistvo dve žene i jednog deteta u proteklih 20 dana u Centrima za socijalni rad u Beogradu. Podaci Mreže Žene protiv nasilja govore da je od početka 2017. godine do danas ubijeno 19 žena i tri deteta u kontekstu nasilja u partnerskim i porodičnim odnosima. Ubistva žena, kojom prilikom smrtno stradaju i deca i drugi članovi njihovih porodica, predstavljaju ozbiljan i kontinuirani problem Republike Srbije, na koji je upozorio i Komitet Ujedinjenih nacija za eliminaciju diskriminacije žena. U trećini do polovine slučajeva ubistava godišnje, žrtve su se prethodno obraćale nadležnim institucijama koje im nisu pružile odgovarajuću zaštitu. To je slučaj i sa poslednja dva ubistva žena i ubistva deteta koja su se desila u centrima za socijalni rad.

U cilju unapređivanja sistemskog odgovora na slučajeve rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici, neke od formulisanih preporuka su:

  1. Dete koje prisustvuje nasilju u porodici prepoznati kao direktnu žrtvu nasilja i osigurati njegovu bezbednost kroz podršku nenasilnom roditelju;
  2. Prisustvo deteta nasilju u porodici smatrati rizikom po njegovu bezbednost i osnovom za hitno postupanje;
  3. Predvideti i sprovoditi posebne mere zaštite i podrške za decu koja prisustvuju nasilju u porodici, što uključuje i zaštitu i podršku za nenasilnog roditelja;
  4. Izraditi uputstvo za procenu i utvrđivanje najboljeg interesa deteta prilikom obavljanja stručnih poslova u oblasti porodičnopravne zaštite, vodeći računa o tome da bi pravo deteta da održava lične odnose sa roditeljem trebalo da bude razmatrano u kontekstu nasilja koje roditelj čini prema detetu i/ili drugom roditelju i pravu deteta i nenasilnog roditelja da budu zaštićeni od svih oblika mentalnog i fizičkog nasilja;
  5. Formirati specijalizovane organizacione jedinice za porodičnopravnu zaštitu, uključujući zaštitu od nasilja u porodici u centrima za socijalni rad;
  6. Unaprediti praćenje sprovođenja mera zaštite od nasilja u porodici i saradnje između institucija u svakom pojedinačnom slučaju, u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici i individualnim planom zaštite i podrške žrtvi.

 

Izvor: MODS