Projekat: Zagovaranje uspešne integracije Roma povratnika kroz bolje uslove obrazovanja i zapošljavanja
27Sep2017

Predstavljen novi model saradnje u reintegraciji Roma povratnika

Model saradnje u reintergraciji Roma povratnika koji su razvili Program za razvoj Ujedinjenih Nacija u Srbiji (UNDP u Srbiji), Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) i Stalna konferencija romskih udruženja građana - Liga Roma (SKRUG) predstavljen je na radionici u okviru godišnje međunarodne konferencije Međunarodnog društva za zdravlje i ljudska prava (ISHHR). Radionica pod nazivom ,,Saradnja kroz zadrugarstvo" održana je 26. septembra na Novosadskom sajmu. 

Među panelistima na radionici bili su: Sonja Licht (BFPE), Predrag Vuletić (Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova), Steliane Nedere (zamenica stalne predstavnice UN u Srbiji), Osman Balić (SKRUG), Stevan Nikolić (koordinator za romska pitanja grada Subotice), Dejan Bajramović (grad Vranje), Pavle Golicin (konsultant), Danilo Ćurčić (konsultant za ljudska prava), Maša Bubanj (HELP Srbija), i Centrova članica, Jelena Šapić. Jelena se tom prilikom osvrnula i na nedavno istraživanje koje je CENTAR zajedno sproveo sa Forumom Roma Srbije o načinima integracije Roma povratnika kroz bolje uslove obrazovanja zapošljavanja.

Model zadrugarstva i saradnje u lokalnoj zajednici je razvijen kao sredstvo za pospešivanje održive integracije povratnika u Srbiji. Takođe, predstavljeni su rezultati terenskog istraživanja o iskustvima Roma povratnika u Subotici, Nišu i Vranju, tri lokalne samouprave u kojima je model uspešno sproveden. U daljem toku radionice, posebna pažnja je bila posvećena ženama, mladima i deci kao najugroženijim grupama povratnika. Cilj radionice je bio, između ostalog, i da učesnici nastave sa debatom o izazovima sa kojima se Romi povratnici suočavaju i drugim strategijama održive integracije Roma povratnika, kao i da razmotre na koji način bi zadruge mogle da doprinesu integraciji najugroženijih grupa povratnika.

Šira ISHHR konferencija je za temu imala problem raseljavanja lokalnih zajednica kao posledice konflikata, fenomen masovne traumatizacije, kao i odgovor Evrope (naročito Centralne Evrope) na masovni priliv migranata sa srednjeg istoka i severne Afrike.

Fotografija preuzeta sa Twittera