Projekat: Građani na straži: Učešće javnosti i lokalizacija sektora bezbednosti
03Nov2017

Mladenovac na straži: Mesne zajednice nosioci lokalizacije bezbednosnih politika i kampanja za legalizaciju i predaju oružja

Centar za istraživanje javnih politika predstavio je 3. novembra u Mladenovcu, u prisustvu predstavnika/ca lokalnih institucija i organizacija i nevladinog sektora, rezultate terenskog istraživanja i analize dostupnih sekundarnih podataka o stanju ljudske bezbednosti u Mladenovcu, i interesu građana da učestvuju u kampanjama za na unapređenju lokalne bezbednosti – posebno za smanjenje rasprostranjenosti nelegalnog vatrenog oružja. 

Istraživanje u Mladenovcu sprovedeno je u okviru projekta  ,,Građani na straži: Učešće javnosti i lokalizacija sektora bezbednosti“ koji CENTAR realizuje uz podršku Odeljenja za demokratizaciju pri Misiji OEBS-a u Srbiji. Pored Mladenovca, projekat je sprovoden u još dve lokalne zajednice – u Zemunu i Nišu, sa ciljem ispitivanja mogućnosti lokalizacije kampanja za legalizovanje i predaju vatrenog oružja u Srbiji. Lokalni partner u Mladenovcu je Centar za zaštitu ljudskih i manjinskih prava i vrednosti ,,OKO".

O ciljevima projekta govorila je Tanja Jakobi, izvršna direktorka CENTRA, a  rezultate istraživanja predstavio je Filip Stojanović, istraživač CENTRA.

 

 

Najvažniji nalazi istraživanja u Mladenovcu su sledeći:

  • Ljudsku bezbednost u Mladenovcu ugrožavaju nezaposlenost, fizičko nasilje, govor mržnje i lažno predstavljanje na internetu.
  • Posebno ugrožene društvene grupe su deca i mladi, stara lica (posebno iz ruralnih područja) i osobe sa invaliditetom.
  • Iako oružje ne predstavlja pretnju po bezbednost građana u Mladenovcu, ono je instrument kojim su druga krivična dela i prekršaji izvršeni.
  • Građani Mladenovca  poseduju vatreno oružje zbog rekreacije i lične bezbednosti i zaštite lične imovine.

 

Na osnovu rezultata istraživanja, date su sledeće preporuke:

  • Da bi se efikasno i aktivno radilo na unapređenju lokalne bezbednosti u Mladenovcu, neophodno je sistematski i koordinisano odgovoriti na izazove, rizike i pretnje ljudskoj bezbednosti.
  • Jedan od načina jeste formiranje tela kao što je Lokalni savet za bezbednost koji bi formalizovao sastanke različitih institucija, razmenu informacija i strateško otklanjanje različitih problema u lokalnoj zajednici (kroz formulisanje lokalnih akcionih planova).
  • Izražen osećaj ekonomske nebezbednosti i institucionalno pamćenje masovnog ubistva u Velikoj Ivanči, mogu biti značajni za dalje rešavanje problema rasprostranjenosti oružja kroz a) otkup ilegalnog oružja od strane državnih institucija kao podsticajne mere u uslovima loše ekonomske situacije i b) insistiranjem na posledicama neodgovorne upotrebe vatrenog oružja, bilo da je u legalnom ili u ilegalnom vlasništvu, građani se mogu motivisati da predaju svoje komade policiji čime se vrši i prevencija oružanih ubistava.
  • Postojeći lokalni institucionalni mehanizmi, kao što su sistem saveta mesnih zajednica i policije u zajednici mogu biti od pomoći u jačanju poverenja u institucije, istovremeno povećavajući mogućnost da građani budu bolje informisani i aktivno uključeni u svoje zajednice.
  • Mesne zajednice i tribine u njihovoj organizaciji mogle bi da imaju značajnu ulogu u lokalizaciji kampanja za predaju i legalizaciju oružja.

 

Sprovođenjem ovog projekta CENTAR želi da doprinese unapređenju primene postojećih zakona, pre svega Zakona o oružju i municiji i Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i Zakona o privatnom obezbeđenju, kao i sprovođenju Nacionalnog akcionog plana za primenu rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (2017-2020). Takođe, CENTAR želi da da doprinos osmišljavanju Stretegije za kontrolu malokalibarskog oružja, i demokratizaciji kontrole sektora bezbednosti 2017 – 2020, čija izrada je u toku.

Ovaj projekat se oslanja na dugogodišnja istraživanja CENTRA o uticaju lakog i malokalibarskog oružja na ljudsku bezbednost („Rodno zasnovano nasilje i zloupotreba oružja“ (2017), „Posedovanje vatrenog oružja i ljudska bezbednost: Da li nas oružje štiti ili plaši“ (2016), ,,Oružje na meti“ (2014)).