Projekat: Građani na straži: Učešće javnosti i lokalizacija sektora bezbednosti
01Nov2017

Terensko istraživanje u Zemunu: Mogućnosti lokalizacija kampanja za predaju i legalizaciju vatrenog oružja

Istraživački tim CENTRA koji čine Filip Stojanović i Jelena Šapić, razgovarao je sa građanima iz Zemuna o bezbednosti, o rasprostranjenosti oružja kako u Srbiji tako i u Zemunu i načinima da se kampanje za legalizaciju i predaju oružja prilagode lokalnim kontekstima. Takođe, istraživački tim se sastao i sa predstavncima Lokalnog saveta za bezbednost opštine Zemun, kancelarije za mlade i lokalnih udruženja kako bi stekao uvid u viđenje ovih problema iz ugla lokalne samouprave i civilnog društva. Ovi razgovori su organizovani tokom oktobra i novembra meseca 2017. godine. Na osnovu prikupljenih odgovora i dostupnih podataka, tim će pripremiti predlog javne politike.

Ovi sastanci održani su kao deo istraživačkih aktivnosti u okviru projekta ,,Građani na straži: Učešće javnosti i lokalizacija reforme sektora bezbednosti" koji je podržan od strane Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS-a u Srbiji. Cilj projekta jeste ispitivanje mogućnosti lokalizacije kampanja za legalizovanje/predaju vatrenog oružja u Srbiji. Takođe, želimo da istražimo mogućnosti lokalnih zajednica za učešće u kampanjama legalizacije i podizanja bezbednosne kulture i nivoa bezbednosti u lokalnim sredinama. Projekat se oslanja na dugogodišnji Centrov rad na istraživanjima uticaja vatrenog i malokalibarskog oružja na ljudsku bezbednost. Naposletku, sprovođenjem ovog projekta želimo da doprinesemo unapređenju primene postojećih zakona, osmišljavanju predstojeće Stretegije za kontrolu malokalibarskog oružja, i demokratizaciji kontrole sektra bezbednosti.