Projekat: Građani na straži: Učešće javnosti i lokalizacija sektora bezbednosti
08Sep2017

Terensko istraživanje u Mladenovcu: Mogućnosti lokalizacija kampanja za predaju i legalizaciju vatrenog oružja

Članovi CENTRA, Filip Stojanović i Jelena Šapić, razgovarali su sa građanima i predstavnicima lokalne samouprave, civilnog sektora i udruženja poput lovačkih i streljačkih iz Mladenovca u septembru  ove godine. Glavne teme razgovora su bile ljudska bezbednost u Mladenovcu, razlozi rasprostranjenosti oružja u Srbiji i u ovoj beogradskoj opštini i motivi za posedovanje oružja među građanima. Ovom prilikom izložena je ideja o lokalizaciji kampanja za legalizaciju i predaju oružja koja je naišla na pozitivan odgovor učesnika istraživanja koji su potom izložili svoje predloge kako bi se lokalizacija najbolje sprovela u njihovim zajednicama. Na osnovu prikupljenih odgovora i dostupnih podataka, tim će pripremiti predlog javne politike koji će biti predstavljen na panel diskusiji tokom novembra.

Ovi sastanci održani su kao deo istraživačkih aktivnosti u okviru projekta ,,Građani na straži: Učešće javnosti i lokalizacija reforme sektora bezbednosti" koji je podržan od strane Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS-a u Srbiji. Sastanci u Mladenovcu organizovani su uz podršku Centra za zaštitu i promociju ljudskih i manjinskih prava i vrednosti „OKO“.

Cilj projekta jeste ispitivanje mogućnosti lokalizacije kampanja za legalizovanje/predaju vatrenog oružja u Srbiji. Takođe, želimo da istražimo mogućnosti lokalnih zajednica za učešće u kampanjama legalizacije i podizanja bezbednosne kulture i nivoa bezbednosti u lokalnim sredinama. Projekat se oslanja na dugogodišnji Centrov rad na istraživanjima uticaja vatrenog i malokalibarskog oružja na ljudsku bezbednost. Naposletku, sprovođenjem ovog projekta želimo da doprinesemo unapređenju primene postojećih zakona, osmišljavanju predstojeće Stretegije za kontrolu malokalibarskog oružja, i demokratizaciji kontrole sektra bezbednosti.