Projekat: Fond Svetlana Đurđević Lukić
12Dec2017

Izabrani najbolji studentski radovi na temu ljudske bezbednosti

Najbolji studentski radovi koji slede istraživačka interesovanja tragično preminule dugogodišnje direktorke Centra za istraživanje javnih politika  Svetlane Đurđević Lukić objavljeni su uz podršku Odeljenja za demokratizaciju pri Misiji OEBS-a u Srbiji u zborniku radova „Savremeni izazovi, problemi i dileme u vezi sa bezbednošću pojedinca“.

 

 

 

 

 

 

 

Centar za istraživanje javnih politika (CENTAR) danas je na svečanosti u Beogradu dodelio diplome studentima osnovnih, master i doktorskih studija iz Srbije koji su se odazvali pozivu pozivu Fonda „Svetlana Đurđević Lukić“ za radove iz oblasti ljudske bezbednosti. U zborniku radova pod naslovom „Savremeni izazovi, problemi i dileme u vezi sa bezbednošću pojedinca“ predstavljeno je šest eseja studenata osnovnih, master i doktorskih studija koji su izabrani kao inovativni i aktuelni u konkurenciji velikog broja radova studenata iz cele Srbije.

Fond „Svetlana Đurđević Lukić“ nastao je kao izraz želje Centra za istraživanje javnih politika da neguje uspomenu na prijateljicu, koleginicu, ko-osnivačicu i dugogodišnju direktorku CENTRA koja je tragično preminula u saobraćanoj nesreći prošle godine. Svetlanin dugogodišnji angažman i doprinos empirijskom i teorijskom istraživanju ljudske bezbednosti predstavlja pokretačku ideju rada Fonda.

Za najbolji rad u klasi master i doktorskih radova izabran je rad „Lična bezbednost na Internetu –kontekstualizacija fenomena rivendž porn kao sajber nasilja“, autora Milice Skočajić i Jovana Radosavljevića, studenata master studija Odeljenja za psihologiju, Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Ovaj rad bavi se u Srbiji malo istraživanom temom „porno osvete“, čije su žrtve najčešće žene, a koja predstavlja sve učestaliji fenomen sajber nasilja za koji još ne postoje odgovarajuće krivične mere u Srbiji. Najbolji rad u klasi osnovnih studija je rad Vukašina Živkovića studenta osnovnih studija Fakulteta bezbednosti, Univerziteta u Beogradu pod nazivom „Srbija na meti: vatreno oružje kao realna pretnja“ koji se bavi  kritičkim sagledavanjem efikasnosti  institucionalnog okvira i praksi legalizacije oružja u Srbiji. 

Autori drugih radova bave se jednako važnim temama kao što je pitanje fluidnih granica između sve zastupljenije primene biometrijskih metoda u zaštiti građana od prevara i kriminalnih aktivnosti na internetu s jedne strane i zaštite njihove privatnosti s druge. U centru pažnje dva eseja koji se bave zdravstvenom bezbednošću su promene u promišljanju pitanja zdravlja i bezbednosti, i opasnosti koje sa sobom nosi širenje infektivnih bolesti. Dva eseja obrađuju temu rasprostranjenosti nelegalnog malokalibarskog i lakog naoružanja u Srbiji i pretnje koje ono predstavlja za bezbednost građana.

CENTAR je realizovao ovaj zbornik  uz podršku Odeljenja za demokratizaciju pri Misiji OEBS-a u Srbiji u želji da promoviše mlade studente i studentkinje koji kreću Svetlaninim stopama. Članovi stručnog žirija bili su dr Vladimir Bilandžić, stručnjak za međunarodnu bezbednost i savetnik u Misiji OEBS-a u Srbiji, dr Vanja Rokvić sa Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu, dr Srđan Korać naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu (IMPP) iz Beograda i Marina Tadić članica tima Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije. Članice žirija iz CENTRA bili su: Branka Anđelković programska direktorka, Tanja Jakobi, izvršna direktorka i Jelena Šapić istraživačica CENTRA.

Autori dva najbolja rada dobiće dvomesečnu (osnovne studije) i tromesečnu (master i doktorske studije) stipendiju u iznosu od 11. 000 dinara u mesečnom iznosu.