15Dec2017

Objavljen i potpisan evropski stub socijalnih prava

Savet EU, Evropski parlament i Komisija 17. novembra su objavili i potpisali Evropski stub socijalnih prava, tokom Socijalnog samita za pravedna radna mesta i rast koji se održava u Geteborgu.

Namena Socijalnog stuba jeste da predstavlja pokretačku snagu socijalne Evrope za sve njene građane. Cilj mu je jačanje pravnih tekovina Evropske unije u oblasti socijalne zaštite i obezbeđivanje delotvornijih građanskih prava. Usmeren je na zapošljavanje i socijalne aspekte, kao i na usaglašavanje evropskog socijalnog modela sa izazovima 21. veka. Cilj stuba jeste doprinos društvenom napretku putem podrške za tržišta rada i sisteme socijalne zaštite koji funkcionišu dobro i pravedno.

Evropskim stubom socijalnih prava utvrđeno je 20 načela i prava, podeljenih u tri kategorije:

  • jednake mogućnosti i pristup tržištu rada,
  • dinamična tržišta rada i pravedni uslovi rada,
  • javna podrška / socijalna zaštita i inkluzija.

Dataljnije informacije možete naći ovde: 

Izvor: Centar za socijalnu politiku