Projekat: Građani na straži: Učešće javnosti i lokalizacija sektora bezbednosti
02Feb2018

Oštrija kontrola lakog i malokalibarskog oružja u Jugoistočnoj Evropi

Predstavnici vlada zemalja u regionu izrazili su odlučnost da rade na jačanju kontrole malokalibarskog oružja i lakog naoružanja (SALW) u Jugoistočnoj Evropi.

U zajedničkoj izjavi na regionalnoj konferenciji "Jačanje obaveza kontrole malog oružja i lakog naoružanja u Jugoistočnoj Evropi" održanoj u Podgorici, zamenici ministara spoljnih i unutrašnjih poslova zemalja u regionu saglasili su se sa idejom o razradi Mape puta za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja na Zapadnom Balkanu pod pokroviteljstvom Centra za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u Jugoistočnoj i Istočnoj Evropi (SEESAC) i Nemačke.

Na konferenciji je takođe izražena opredeljenost za pripremu za njeno usvajanje na predstojećem samitu Zapadnog Balkana koji će biti održan kasnije ove godine u Londonu, saopštio je Savet za regionalnu saradnju (RCC).

Zajednička izjava predstavlja formalno jačanje obaveza vlasti iz Jugoistočne Evrope u borbi protiv nedozvoljene trgovine i širenja malog oružja i lakog naoružanja i municije kao dijela ukupnog procesa integracije u Evropsku uniju.

"Mapom puta će se precizno definirati mere i ciljevi koji se objektivno mogu proveriti, a koji se tiču kontrole malog oružja i lakog naoružanja s ciljem sveobuhvatnog sprečavanja, kaznenog gonjenja i pokretanja sudskih postupaka protiv nedozvoljenog držanja i zloupotrebe oružja u regionu", navedeno je u saopštenju.

Skup, koji je organizovao SEESAC pod pokroviteljstvom RCC-a i Nemačke, otvorio je domaćin, ministar spoljnih poslova Crne Gore Srđan Darmanović koji je naglasio opredeljenost Crne Gore da se priključi naporima međunarodne zajednice u borbi protiv glavnih bezbednosnih izazova u Evropi i istakao da je "potreban celovit pristup zajedno sa intenzivnijom regionalnom saradnjom, razmenom podataka i izgradnjom kapaciteta" kako bi se efikasno prevazišli izazovi koje nedozvoljena trgovina vatrenim oružjem predstavlja.

Svilanović: SALW i dalje izazov bezbednosne saradnje u regionu

Generelni sekretar RCC-a Goran Svilanović je u svom obraćanju pohvalio napredak ostvaren prethodnih nekoliko godina u kontroli malokalibarskog oružja i lakog naoružanja, naročito u pogledu usvajanja i sprovođenja nacionalnog zakonodavstva, bolje koordinirane saradnje i kontinuirane izgradnje povjerenja te dodao da je pitanje kontrole malog oružja i lakog naoružanja i dalje jedan od glavnih izazova bezbedosne saradnje u regionu.

"Na prethodnim sastancima komisija za malokalibarsko oružje i lako naoružanje istaknuta je potreba za standardizacijom pristupa u borbi protiv nedozvoljene trgovine vatrenim oružjem, sistematskim prikupljanjem i analizom podataka kao podrške politikama. RCC, prema tome, veoma ceni i podržava ideju izrade Mape puta za Zapadni Balkan o malom oružju i lakom naoružanju pod pokroviteljstvom SEESAC i Nemačke", rekao je Svilanović.

Komesarka za razoružanje i kontrolu oružja u nemačkom Ministarstvu spoljnih poslova Patricija Flor potvrdila je opredeljenost za stabilnost i bezbednost na;Zapadnom Balkanu i najavila intenzivniji angažman i podršku u rešavanju pitanja kontrole malog oružja i lakog naoružanja kao jednog od gorućih pitanja sigurnosne saradnje.

Izvor: N1