26Mar2018

VESTI IZ CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE JAVNIH POLITIKA

NOVI PROJEKTI CENTRA

  • Centar od januara 2018. godine sprovodi projekat „Gig ekonomija u Srbiji: Ko su digitalni radnici iz Srbije i zašto rade na globalnim platformama?“. Ovaj projekat je deo novog Centrovog programa u okviru kojeg ćemo se baviti temom gig ekonomije i položajem i organizovanjem digitalnih radnika i radnica kako bi ostvarili pravo na dostojanstven rad. Cilj ovog projekta je da skrene pažnju javnosti, nacionalnih aktera i kreatora javnih politika na problematiku digitalnih radnika i da zagovara uvođenje nacionalnih politika u oblasti rada i zapošljavanja koja  se tiču zaštite njihovih prava iz oblasti rada i ljudskih prava. Tokom istraživanja, CENTAR će blisko sarađivati sa digitalnim radnicima i nacionalnim akterima sa željom da stvori kanale za razmenu informacija između svih zainteresovanih strana. Ovaj projekat se realizuje u partnerstvu sa Olof Palme centrom u Srbiji. Ukoliko želite da budete redovno obaveštavani o ovoj temi, prijavite se na naš newsletter.

 

  • Tokom novembra i decembra, 2017. godine, Centar za istraživanje javnih politika je za potrebe IDEAS sproveo analizu prvih efekata uvođena dve nove usluge u podršci deci izbeglicama/migrantima. Ove dve usluge je IDEAS pilotirao u okviru projekta “ Jačanje dečje zaštite i inkluzije dece izbeglica u Srbiji” (“Strengthening child protection and inclusion of refugee children in Serbia”), a radi se o obezbeđivanju privremenih staratelja i kulturnih medijatora u podršci deci. Analize Centra se oslanjaju na dostupnu literaturu i rezultate terenskog istraživanja koje je obavljeno u prihvatnim centrima u Krnjači i Obrenovcu. Učesnici istraživanja bila su deca bez roditeljske pratnje, privremeni staratelji i kulturni medijatori. Ovo istraživanje naslanja se na  CENTROV prethodni istraživački rad u oblasti migracija.

 

 

AKTIVNOSTI CENTRA

 

  • Izvršna direktorka Centra Tanja Jakobi, je u martu 2018. godine, objavila predlog praktične politike pod nazivom  Vatreno oružje i žrtve rodno zasnovanog nasilja: Perspektiva koja nedostaje“. Ova analiza bavi se odnosom medija prema posedovanju i korišćenju vatrenog oružja u slučajevima rodno zasnovanog nasilja i povezanim pitanjima zakonskog regulisanja posedovanja i držanja vatrenog oružja. Ovakav tematski pristup predstavlja novinu u istraživanju s obzirom da je do sada pažnja eksperata bila usmerena na kršenje Kodeksa novinara Srbije i sekundarnu viktimizaciju žrtava u medijima. U ovom tekstu dajemo preporuke za izveštavanje o vatrenom oružju u medijima i zagovaramo potrebu da Ministarstvo unutrašnjih poslova razvije sveobuhvatnu komunikacionu strategiju koja bi obezbedila bolje informisanje medija i javnosti o ovim pitanjima, kako u okviru nove Strategije kontrole streljačkog i lakog oružja u Republici Srbiji tako i u svakodnevnoj komunikaciji sa medijima.

 

  • Centar za istraživanje javnih politika je i u 2018. godini nastavio stratešku saradnju sa Filozofskim fakultetom u Beogradu. Zahvaljujući toj saradnji, u narednih šest meseci, iskustvo u istraživačkim i programskim aktivnostima sticaće druga generacija studenata i studentkinja osnovnih i master studija ovog fakulteta. Na raspisanom konkursu u saradnji sa Centrom za razvoj karijere Filozofskog fakulteta, timu Centra pridružile su se Ivona Živković i Aleksandra Korać, studentkinje master studija i Andrea Kaljević studentkinja četvrte godine osnovnih studija, sve sa odseka sociologije. Jedna od prošlogodišnjih stažistkinja, sada studentkinja doktorskih studija na odseku za psihologiju, Milica Skočajić, bila je u poslednjih godinu dana angažovana na Centrovom projektu o migrantima, a od marta, 2018. je stalni član tima Centra i radi kao mlađa istraživačica na projektu Centra o digitalnom radu.

 

  • U decembru 2017. godine, Centar je dodelio nagrade na prvom konkursu za najbolje studentske radove koji slede istraživačka interesovanja tragično preminule dugogodišnje direktorke Centra za istraživanje javnih politika  Svetlane Đurđević Lukić. Na konkursu su mogli da učestvuju svi zainteresovani studenti osnovnih, master, specijalističkih i doktorskih studija koji su zainteresovani za teme iz oblasti ljudske bezbednosti. Konkurs je realizovan uz podršku Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS-a u Srbiji. Izabrani radovi objavljeni su u zborniku radova “Savremeni izazovi, problemi i dileme u vezi sa bezbednošću pojedinca”.

 

  • Dva studentska rada koji su u kasnijoj fazi mentorisali članovi CENTRA, objavljena su na sajtu Centra u februaru i martu ove godine. Oba rada se bave gorućim pitanjima ljudske bezbednosti. Rad Jasmine Bajramović, studentkinje master studija na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu, odgovara na bezbedonosne dileme u vezi sa tehnologijama za prepoznavanje lica i kodeksima u vezi sa njihovom upotrebom. Rad studenata master studija, Milice Skočajić i Jovana Radosavljevića se bavi drugim još jednom oblašću ljudske bezbednosti koja je u vezi sa razvojem informacionih tehnologija, a to je sve veće prisustvo seksualnog nasilja na internetu i specifičnije porno osvete (eng. revenge porn).