11May2018

Nedelja borbe protiv oružanog nasilja

Od 7-14. maja i ove godine se na inicijativu globalnog pokreta protiv oružanog nasilja IANSA (The International Action Network on Small Arms) obeležava se međunarodna nedelja protiv oružanog nasilja.

Širom sveta vlade država, međunarodne organizacije i nevladine organizacije obeležavaju ovaj događaj. Od gotovo 875 miliona primeraka malokalibarskog i lakog vatrenog oružja danas u svetu, više od 75% nalazi se u posedu pojedinaca i struktura koje nisu državne vojne ili policijske snage (privatne bezbednosne kompanije, privatne vojske, paravojne grupe itd), ili je sakriveno u domovima. Malokalibarsko i lako vatreno oružje (SALW – Small Arms and Light Weapons) svakodnevno odnosi ogroman broj života, bilo da se radi o ratnim ili mirnodopskim uslovima, bilo da se koristi u kriminalnom ili u kontekstu nasilja, samoubistvima, porodičnim svađama.

Prema podacima Small Arms Survey blizu polovine svih nasilnih smrti u periodu od 2010. od 2016. godine podrazumevalo je upotrebu vatrenog oružja, pri čemu se više od 80% ovih smrti nije desilo u zonama zahvaćenim ratom.

Centar za istraživanje se već osam godina bavi problemom rasprostranjenosti i zloupotrebe vatrenog oružja u Republici Srbiji. Do sada smo sproveli nekoliko istraživanja i predloga javnih politika koji se odnose na smanjivanje viškova vatrenog oružja, predloga za poboljšanje legalizacija, kao i predloga izmena zakona koji regulišu ovu oblast.

Podsećanja radi, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, u Srbiji postoji oko 960.000 komada legalnog oružja, odnosno oko 220.000 nelegalnog koji se neretko koriste za vršenje najrazličitijih krivičnih dela. Centra u svom radu posebnu pažnju usmerava na povezanost zloupotrebe vatrenog oružja i nasilja u porodici.

Ovde možete pogledati nalaze naših istraživanja o problemu zloupotrebe vatrenog oružja:

Marina Tadić, Posedovanje vatrenog oružja i ljudska bezbednost: Da li nas oružje štiti ili plaši?, Centar za istraživanje javnih politika, Beograd, novembar 2016.

Jelena Bjelica, Arms Trade and Human Rights: A New Paradigm?, Policy Brief, Public Policy Research Centre, Belgrade, July 2015.

Šta donosi Nacrt zakona o proizvodnji i prometu oružja?

Jelena Šapić i Filip Stojanović, Civilno društvo i institucije na istom zadatku: Mogućnosti za unapređenje ljudske bezbednosti u lokalnim zajednicama, Centar za istraživanje javnih politika, Beograd, jun 2017.

Jelena Šapić i Filip Stojanović, Građani na straži: Lokalni pristup u smanjivanju rasprostranjenosti oružja, Centar za istraživanje javnih politika, Beograd, novembar 2017.

Tanja Jakobi, Vatreno oružje i žrtve rodno zasnovanog nasilja: Perspektiva koja nedostaje , Centar za istraživanje javnih politika, Beograd, mart 2018.

Danijela Spasić i Marina Tadić, Zloupotreba oružja i rodno zasnovano nasilje, Centar za istraživanje javnih politka, Beograd, 2017.

Svetlana Đurđević-Lukić, „Oružje na meti“: Zloupotreba vatrenog oružja u Srbiji, Centar za istraživanje javnih politka i SEESAC, Beograd, 2015.