Projekat: Gig ekonomija u Srbiji: Ko su digitalni radnici iz Srbije i zašto rade na globalnim platformama?
26Sep2018

Centar predstavio istraživanje o gig radnicima na javno privatnom dijalogu o položaju pušalaca

U okviru kampanje „Mesec paušalaca" NALED i Udruženje za razvoj preduzetništva iz Niša, u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike i uz podršku USAID-a organizovali su tri okrugla stola u Beogradu (10.09), Nišu (18.09) i Novom Sadu (21.09) na kojima se razgovaralo o mogućnostima za unapređenje statusa paušalca. U Beogradu je održan još jedan okrugli sto samo za predstavnike IT sektora (25.09).

Na skupu su kao ključni nedostaci paušalnog oporezivanja izdvojeni neizvesnost u postupku odobravanja statusa obveznika paušalnog oporezivanja, nepreciznost kriterijuma i prostor za veliku subjektivnost u radu poreskih inspektora pri utvrđivanju visine poreza, kašnjenje poreskih rešenja, obimna administracija, prepreke ostvarivanju prava na zdravstveno i penzijsko osiguranje.

Pored predstavnika NALED, Poreske uprave, Udruženja za preduzetništvo Niša, Poreske uprave i Paušala.rs, na okruglim stolovima je na poziv NALED govorila i izvršna direktorka Centra, Tanja Jakobi.

Jakobi je predstavila rezultate istraživanja o digitalnim radnicima u Srbiji, koje Centar sprovodi od početka godine. Jakobi je istakla potrebu za pronalaženjem odgovarajućih zakonskih rešenja koja će odgovoriti na nove oblike rada.

Izveštaj sa ovog sastanka, u kojem su citirani i rezultati istraživanja Centra preneo je i portal „blic.rs" (objavljeno 10.septembra 2018.).