04Nov2018

Društvene mreže kao alat za upravljanje vanrednim situacija

Istraživač Filip Stojanović učestvovao je na dvodnevnoj međunarodnoj naučnoj konferenciji o ljudskoj bezbednosti i novim tehnologijama. Konferencija je održana u periodu od 2. do 3. novembra 2018. godine u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu. 
U koautorstvu sa koleginicom Nevenom Šekarić sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu objavio je rad „Društvene mreže kao alat za upravljanje vanrednim situacija u kontekstu ljudske bezbednosti“. Filip je takođe učestvovao na metodološkoj radionici "Podaci kao ljudi: informacije, prava i budućnost slobode" koju je vodio Natanijel Rejmond sa Džekson Instituta, Jejl Univerziteta.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici brojnih akademskih institucija iz Srbije, Grčke, Bugarske, Hrvatske, Nemačke, Turske, SAD-a, Rusije, Slovačke, Kipra i Danske. Konferenciju je organizovao Centar za istraživanje ljudske bezbednosti Fakulteta bezbednosti u Beogradu. Ovo je četvrta međunarodna akademnska konfrencija Centara za istraživanje ljudske bezbednost koja u fokus smešta izazove sa kojima se sreće ljudska bezbednost u novoj - digitalnoj eri.