Projekat: Unapređivanje prevencije, zaštite i integracije žrtava trgovine ljudima
26Sep2014

Edukacija o trgovini ljudima

Kako zaštiti sebe i svoju okolinu od trgovine ljudima, tema je Konferencije o borbi protiv trgovine ljudima odžane u Centru za socijalni rad Novog Sada.

Pod pokroviteljstvom gradske Uprave za socijalnu i dečiju zaštitu, program edukacije o toj društvenoj pošasti sproveden je u školama, mesnim zajednicama i radnim kolektivima.

Lokalna mreža za borbu protiv trgovine ljudima pokrenuta je 2013-te u sedam gradova u republici . U Novom Sadu okupila je na zajedničkom zadatku Policijsku upravu Novog Sada,Više javno tužilaštvo, Dom zdravlja, Nacionalnu službu za zapošljavanje Novosadski humanitarni centar, Centar za socijalni rad i gradsku upravu.

"Najintenzivnija saradnja je između centra za socijalni rad i Policijske uprave u NS i to je po prirodi fenomena tako, potrebno je smestiti decu koja su žrtve trgovine ljudima kao i žene u odgovarajuće objekte u kontekstu socijalne zaštite", kaže dr Nada Padejski Šekerović iz Centra za socijalni rad Novi Sad.

Internet je najčešća zamka i najopasnije sredstvo vrbovanja žrtve. "Lukavi trgovci ljudima uspevaju da kroz, na prvi pogled, značajne ponude za posao uspevao da nedovoljno informisane građane, naročito najmlađeg uzrasta uspeju da uvuku u svoje kandže iz kojih se čovek veoma teško izvuče", ističe Nenad Drašković, direktor Centra za socijalni rad.

Žrtva trgovine ljudima mogu biti svi, a najčešći oblici su seksualna eksploatacija, prinuda na krađu i prosjačenje, trgovina organima, prinudni brak, zapošljavanje u inostranstvu.

Trgovina ljudima je proces u koji se ulazi slučajno, a najznačajnija je prevencija, slažu se sagovornici iz Policije i Tužilaštva koji nastavljaju rad u okviru Lokalne mreže za borbu protiv trgovine ljudima.Ukoliko primetite da je neko iz vašeg okruženja ušao u začarani vrtlog ucene i prinude, potražite pomoć, jer najlakše je osuditi, a najodgovornije - pomoći.

RTV